RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
2 lata współpracy RESO i BTA z Bacca 02 listopada 2016

W październiku minęły dwa lata, odkąd RESO Europa Service oraz „BTA Insurance Company” SE nawiązały współpracę z firmą Bacca, której efektem jest innowacyjny sposób ratalnej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Po 24 miesiącach widać, że wspólna oferta okazała się sukcesem biznesowym – przypis wzrasta w zawrotnym tempie, a dzięki ratom klienci chętniej decydują się na szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Oferta BTA, RESO i Bacca

Oferta łotewskiego zakładu ubezpieczeniowego „BTA Insurance Company” SE oraz jej Partnera Generalnego w Polsce – RESO Europa Service z firmą Bacca dotyczy płatności ratalnych przy nabyciu ubezpieczeń komunikacyjnych BTA. Wszystkie płatności obsługuje Bacca – lider finansowania składek ubezpieczeniowych na polskim rynku.

Uruchomienie ratalnej sprzedaży jest możliwe po jednym kliknięciu w kalkulatorze sprzedaży online w Panelu Agenta. System automatycznie przygotowuje polisę oraz odpowiednią dokumentację. Składka jest rozłożona na dwie, cztery lub jedenaście rat. Dzięki uruchomieniu polecenia zapłaty klienci nie muszą martwić się o dokonywanie wpłat, ponieważ są one automatycznie pobierane z rachunku bankowego klienta lub innej wskazanej osoby. Harmonogram spłat określa termin płatności pierwszej raty dopiero po 20 dniach od dnia zawarcia polisy. Co więcej – polecenie zapłaty może zostać przerwane w każdym momencie – wówczas klient wpłaca kolejne raty bezpośrednio na rachunek bankowy Bacca przypisany do konkretnej polisy.

Czym się różni oferta BTA, RESO i Bacca od smart11?

Wspólna oferta BTA, RESO i Bacca jest zgoła odmienna od smart11, bowiem polega ona na zintegrowaniu rat z produktem ubezpieczeniowym na mocy umowy między BTA i Bacca. Z punktu widzenia klienta i agenta, jest to rozwiązanie proste i łatwe. Ogranicza się do podpisania przez klienta dwóch dokumentów: oświadczenia o poinformowaniu o cesji praw z wierzytelności BTA na rzecz Bacca oraz zgody na uruchomienie automatycznego polecenia zapłaty z rachunku klienta. Z kolei smart11 – flagowy projekt firmy Bacca – to typowa umowa pożyczkowa, której przedmiotem jest składka z zawartej polisy. W tym zakresie Bacca współpracuje z agentami ubezpieczeniowymi, którzy proponują swoim klientom zawarcie dodatkowej umowy smart11, umożliwiającej im rozłożenie na raty płatności za polisę.

Co to oznacza dla klientów i pośredników ubezpieczeniowych? Główna różnica pomiędzy dwoma schematami płatności polega na tym, że w projekcie BTA-Bacca są zachowane wszystkie zasady dotyczące zawarcia i obsługi ubezpieczeń obowiązkowych, jak również dobrowolnych. Oznacza to, że jeżeli klient sprzeda samochód i w terminie powiadomi o tym BTA, wówczas polecenie zapłaty zostanie natychmiast anulowane i zakończone. Pozostałe prawa i obowiązki z tytułu ubezpieczenia pojazdu przejdą w takiej sytuacji na nowego właściciela. Natomiast w przypadku smart11 sprzedaż auta nie jest równoznaczna z zakończeniem spłat, ponieważ nie ma prawnych możliwości przeniesienia rat na nowego nabywcę. Klient musi spłacać składkę ubezpieczeniową zgodnie z harmonogramem do samego końca lub może spłacić jednorazowo wcześniej.

Jeżeli zaś chodzi o rolę agentów ubezpieczeniowych przy sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za pomocą płatności ratalnej w obu ww. formach, w projekcie smart11 agent jest pośrednikiem kredytowym. Co za tym idzie – pośredniczy on przy weryfikacji klienta, a następnie pilnuje czy umowa i pozostałe dokumenty zostały prawidłowo podpisane przez klienta. Z kolei przy sprzedaży produktu ubezpieczeniowego BTA w systemie ratalnym Bacca, agent nie musi dokonywać dodatkowych czynności. Jego jedynym zadaniem jest uzyskanie podpisu klienta na dwóch krótkich dokumentach, które zostaną automatycznie wygenerowane w Panelu Agenta.

Wyniki sprzedażowe BTA i RESO w systemie ratalnym

Od października 2014 roku, gdy BTA i RESO przy współpracy z firmą Bacca wprowadziły do swojej oferty innowacyjny sposób ratalnej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, mamy do czynienia z bardzo dynamicznym rozwojem tej formy płatności. W ciągu ostatnich 24 miesięcy można zaobserwować kilkukrotny wzrost zebranego przypisu z polis sprzedanych w systemie ratalnym, a także kilkukrotny wzrost ilości wystawionych polis. Świadczy to o tym, że nie tylko zyskaliśmy nowych klientów w zakresie sprzedaży w systemie ratalnym, ale również decydowali się oni na droższe polisy, czyli szerszy zakres ubezpieczenia. Potwierdza to również średnia składka z polis zawartych w systemie ratalnym – powiedziała Inga Powichrowska, p. o. Dyrektora Departamentu Sprzedaży RESO Europa Service.

W pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu ratalnego, RESO sprzedała 46 polis BTA ze średnią składką w wysokości 657,44 zł, co dało łącznie 30.242,14 zł zebranego przypisu. Od tego czasu wszystkie wskaźniki systematycznie rosły i w październiku 2015 roku prezentowały się następująco: 334 wystawionych polis ze średnią składką 665,16 zł i 222.163,81 zł zebranego przypisu. W ciągu roku BTA i RESO odnotowały olbrzymią dynamikę sprzedaży: 734,62% według przypisu oraz 726,09% według ilości polis.

Już po pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania ratalnego systemu sprzedaży dało się odczuć pozytywny odbiór tej formuły. Wartości może nie były jeszcze imponujące, natomiast bardziej zależało nam na systematycznym wzroście sprzedażowym, a to udało się osiągnąć w każdym kolejnym miesiącu – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

Kolejny rok okazał się jeszcze lepszy. Wydawało się, że o ile łatwo będzie utrzymać wzrost sprzedaży polis w systemie ratalnym, o tyle utrzymanie wskaźników wzrostu na poziomie z pierwszych dwunastu miesięcy obowiązywania oferty, będzie bardzo trudne do osiągnięcia. Jednak i w tym aspekcie mieliśmy do czynienia z pozytywnym zaskoczeniem. W każdym kolejnym miesiącu, począwszy od października 2015 roku, skończywszy na wrześniu 2016 roku, RESO i BTA odnotowały kilkukrotny wzrost zebranego przypisu, jak również ilości wystawionych polis. We wrześniu 2015 roku udało się zebrać 218.554,82 zł dzięki 311 wystawionym polisom, z kolei dokładnie rok później przypis wyniósł 1.775.762,62 zł, a ilość polis – 1.921. Podsumowując cały ten okres – w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przypis wzrósł średnio o 613,61%, zaś ilość polis o 512,57%. Średnia składka wzrosła średnio o 119,71%, jednak w porównaniu września 2016 roku do września 2015 roku wzrost wyniósł aż 131,54% (z 702,75 zł do 924,39 zł).

Realizuje się prognoza, o której mówiliśmy już na początku roku: klienci coraz chętniej korzystają z miesięcznych rat i coraz wyższa jest kwota, którą przeznaczają na ubezpieczenie. Pomimo wzrostu cen OC, nie rezygnują z szerszego zakresu polisy. Szczególnie widoczne zmiany obserwujemy w III kwartale 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z BTA i RESO. Planujemy wdrażać innowacje, które sprawią, że nasza wspólna oferta będzie jeszcze atrakcyjniejsza dla klientów i agentów – powiedział Cezary Świerszcz, Prezes Bacca.

Obecnie RESO i BTA w ciągu jednego miesiąca zbiera przypis o równowartości całorocznego przypisu z pierwszego roku obowiązywania oferty płatności ratalnej. Od października 2014 roku do września 2015 roku wystawiono 2.665 polis, a przypis wyniósł 1.766.605,16 zł, natomiast od października 2015 roku do września 2016 roku – udało się wystawić 13.660 polis z przypisem wynoszącym 10.840.031,71zł.