RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Aktualności

 • RESO uruchamia nowy numer telefonu 19 listopada 2015

  RESO Europa Service Sp. z o. o. uruchomiła nowy numer telefonu. Wszystko po to, aby ułatwić kontakt z Departamentem Obsługi Klienta oraz zminimalizować koszty Klientów związane z połączeniami.

  +48 57 595 4444 to numer telefonu komórkowego, po wybraniu którego można zgłosić szkodę, uzyskać informacje na temat przebiegu procesu likwidacji szkody, poznać ofertę sprzedażową, jak również wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z produktami czy usługami w zakresie ubezpieczeń.

  Uruchomienie numeru komórkowego wiąże się z tym, że niektórzy abonenci sieci komórkowych mają bezpłatne połączenia jedynie na numery komórkowe, a zatem telefonując na stacjonarny numer RESO ponosili zbędne koszty – powiedziała Ewa Ulikowska, p. o. Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta RESO Europa Service. Od teraz mamy pewność, że ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, aby zminimalizować koszty u telefonujących do centrali RESO Klientów – dodała.

  Dotychczasowy numer infolinii 87 565 44 44 będzie obowiązywał jednocześnie z nowym numerem. Oznacza to, że osoby dzwoniące zarówno pod numer + 48 87 565 4444, jak i +48 57 595 4444, uzyskają połączenie.

  Aktywacja nowego numeru telefonicznego to kolejny krok ku ulepszeniu kanałów komunikacji w RESO Europa Service. Na przełomie lipca oraz sierpnia nastąpiła modernizacja całego systemu obsługi klienta. Dzięki zmianom w znaczący sposób została poprawiona jakość i szybkość obsługi oraz łatwość w kontakcie telefonicznym z firmą. Został również skrócony czas oczekiwania na połączenie – obecnie 74% Klientów telefonujących na infolinię RESO, dodzwania się w czasie poniżej 25 sekund.

 • Zgłaszanie reklamacji do BTA 15 października 2015

  Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce oraz jej partner generalny – RESO Europa Service Sp. z o. o. dostosowały swoje kanały komunikacji, w celu ułatwienia zgłoszenia reklamacji.

  Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce.

  Możliwe formy zgłaszania reklamacji:

  • pisemnie – drogą pocztową na adres: „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa lub RESO Europa Service Sp. z o. o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki,
  • osobiście – w siedzibie „BTA Insurance Company” SE Oddział w Polsce lub RESO Europa Service Sp. z o.o. w formie pisemnej lub ustnej,
  • wypełniając formularz internetowy, który jest dostępny na stronie internetowej bta.pl oraz reso.com.pl,
  • mailowo na adres: reklamacje@bta.pl lub reklamacje@reso.com.pl,
  • telefonicznie pod numerem 87 565 44 44 lub 57 595 44 44.

  Możliwe jest także zgłoszenie sprawy (po wyczerpaniu drogi reklamacji) do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  Terminy rozpatrzenia reklamacji:

  Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, Towarzystwo poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych.

  Informacje ogólne:

  Przysługuje Państwu także prawo do złożenia reklamacji do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego. Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

  Aby złożyć reklamację należy podać dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

  • imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającego/cą reklamację,
  • adres zameldowania/siedziby firmy,
  • nr polisy/nr szkody,
  • nr telefonu/adres e-mail,
  • opis przedmiotu reklamacji,
  • uzasadnienie reklamacji – z podaniem ewentualnych dowodów.

  Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości identyfikacji autora, nie będą rozpatrywane.

 • Jubileusz 10-lecia RESO 14 października 2015

  W minioną sobotę, 10.10.2015 roku, RESO Europa Service świętowała 10-lecie swojej działalności. Jubileusz był doskonałą okazją do zaprezentowania historii firmy, podsumowania dotychczasowych wyników oraz podziękowań. Gościom suwalskiej spółki czas umilił występ zespołu Brathanki.

  Oficjalna część Jubileuszu 10-lecia RESO rozpoczęła się w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach od zaprezentowania filmu, który został nagrany specjalnie na tę okazję. Dzięki jego obejrzeniu Goście zostali zapoznani z kulisami założenia RESO, a także imponującymi wynikami rozwoju firmy, która w 2005 roku zatrudniała 4 osoby, a obecnie jest jednym z największych pracodawców z sektora prywatnego na Suwalszczyźnie. W ciągu 10 lat RESO zaufało ponad 1,9 mln Klientów, a zebrany przypis wyniósł ponad 0,5 mld złotych. W tym czasie spółka powiększyła również swoją sieć sprzedaży, współpracując obecnie z niemal 3,3 tys. pośrednikami ubezpieczeniowymi. Po emisji filmu głos zabrali członkowie zarządu RESO Europa Service: Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu oraz Lauris Boss, Członek Zarządu. W swoich przemówieniach skupili się głównie na podziękowaniach kierowanych do partnerów, klientów oraz pracowników, których wkład w rozwój firmy docenili szczególnie. Jak zauważył Prezes Zarządu RESO: Najważniejszą rzeczą w ciągu 10-letniej działalności RESO było i jest trzymanie się przyjętych w 2005 roku zasad. Aby biznes był stabilny – patrząc ze strony RESO – to muszą być zadowoleni wszyscy uczestnicy procesu: Klient – bo kupił dobry produkt w konkurencyjnej cenie, BTA – bo osiągnęło oczekiwany zysk z działalności w Polsce, i RESO, które dzięki temu mogło się rozwijać i odnosić sukcesy.

  Po wystąpieniach Zarządu swój najlepszy repertuar zaprezentowała muzyczna gwiazda sobotniego wieczoru – zespół Brathanki. Po koncercie Jubileusz RESO był kontynuowany w jednym z suwalskich hoteli, w którym oddano głos dla Gości. Podziękowań, gratulacji oraz życzeń nie było końca.

 • Bronisław Woźnialis ze Srebrnym Krzyżem Zasługi dla rozwoju gospodarki RP 09 października 2015

  Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service, został wczoraj wyróżniony przez Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera RP oraz Ministra Gospodarki, odznaczeniem Srebrnego Krzyża Zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

  Okazją do wręczenia ministerialnych odznaczeń oraz dyplomu uznania było spotkanie suwalskich przedsiębiorców zrzeszonych w ramach Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach. Wśród uhonorowanych osób znalazło się 10 osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Suwałk i okolic.

  To miłe wyróżnienie – mówił tuż po spotkaniu Bronisław Woźnialis. Jest to kolejny dowód na to, że RESO zmierza w dobrym kierunku, a efekty naszej pracy są zauważalne nawet dla takich osób, jak Minister Gospodarki RP.

  Jest to kolejne wyróżnienie Bronisława Woźnialisa. Przypomnijmy, że w październiku 2014 roku Prezes RESO został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

 • 10-lecie RESO Europa Service 15 września 2015

  W tym roku RESO Europa Service obchodzi 10-lecie działalności. Na uroczystości jubileuszowej wystąpi m. in. zespół Brathanki. W związku ze swoimi urodzinami suwalska firma przewidziała liczne niespodzianki oraz nagrody.

  Uroczysty jubileusz odbędzie się 10 października 2015 roku w Suwałkach. Podczas oficjalnego spotkania nie zabraknie również części rozrywkowej, o którą zadba zespół Brathanki. I to właśnie z występem tej popularnej i lubianej grupy wiążą się nagrody przygotowane przez RESO.

  Z okazji swoim dziesiątych urodzin RESO postanowiło zorganizować konkurs dla swoich Klientów. Wystarczy, że w dniach od 9 września do 7 października 2015 roku zakupią Państwo polisę na ubezpieczenie domu lub mieszkania („Dom Pakiet”) lub ubezpieczenie Auto Casco dla swego samochodu, aby móc wygrać podwójne zaproszenie na koncert zespołu Brathanki, który odbędzie się w sobotę 10.10.2015 w Suwałkach.

  W puli nagród jest 20 podwójnych zaproszeń na koncert. 10 zaproszeń trafi dla pierwszych 10 osób, które wykupią polisę Dom Pakiet. 10 pozostałych zaproszeń otrzyma 10 osób, które jako pierwsze wykupią polisę Auto Casco. Wszyscy pozostali Klienci, którzy pozyskają którąś z polis, otrzymają upominki – urodzinowe niespodzianki RESO.

  Ogłoszenie cząstkowych wyników konkursu nastąpi w każdy piątek na profilu RESO w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ResoEuropaService. Nagrody w postaci podwójnych zaproszeń na Koncert urodzinowy RESO zwycięzcy będą mogli odebrać w Siedzibie RESO najpóźniej do dnia 09.10.2015.

 • RESO ulepsza kanały komunikacji 07 sierpnia 2015

  W ostatnim czasie RESO Europa Service zmodyfikowała kanały komunikacji. Zmiany zaszły na przełomie lipca i sierpnia. Dzięki nim zarówno sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, jak i proces likwidacji szkód, powinny przebiegać jeszcze sprawniej niż dotychczas.

  W związku z wprowadzeniem do oferty nowego produktu BTA – Auto Casco, na stronie internetowej RESO pojawiły się nowe formularze do zgłoszenia szkody. Dotychczasowy Formularz Zgłoszenia Szkody w Pojeździe dawał możliwość zgłoszenia szkody tylko w ramach produktu OC. Obecnie, po jego modyfikacji i uzupełnieniu o dodatkowe pytania, umożliwia on również zgłoszenie szkody w ramach produktu AC. Dzięki temu mamy jeden uniwersalny dokument zgłoszenia szkody w pojeździe. Z kolei z uwagi na specyfikację zdarzenia, jakim jest kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, został sporządzony odrębny formularz, który umożliwia zgłoszenie szkody w pojeździe w przypadku kradzieży.

  Ponadto na stronie internetowej jest już dostępny Elektroniczny Formularz Zgłoszenia Szkody w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki niemu poszkodowany będzie mógł samodzielnie podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. W znaczący sposób ułatwi to pracę Departamentowi Obsługi Klienta oraz Departamentowi Likwidacji Szkód, a Klientom umożliwi zgłaszanie szkody bezpośrednio z naszej strony internetowej przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Zaimplementowane w formularzu rozwiązania pomogą Klientowi wypełnić dokument poprawnie, bez pominięcia żadnych, istotnych dla procesu likwidacji szkód, informacji.

  Jesteśmy przekonani, że udostępnienie internetowego formularza, jako alternatywnego sposobu zgłaszania szkody, wpłynie korzystnie na wzrost satysfakcji Klientów z procesu obsługi szkody – mówi Anna Szukiłowicz, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód RESO Europa Service.

  Po wysłaniu zgłoszenia, Klient otrzyma automatycznie informację potwierdzającą przekazanie szkody do rejestracji. Po zarejestrowaniu szkody w systemie, Dep. Obsługi Klienta poinformuje Zgłaszającego wiadomością SMS o przyjęciu zgłoszenia szkody oraz przekaże informacje o numerze rejestracji szkody. W przypadku nieścisłości informacji w formularzu, pracownik Dep. Obsługi Klienta skontaktuje się ze Zgłaszającym szkodę, w celu skorygowania danych.

  W ślad za elektronicznym formularzem zgłoszenia szkody w pojeździe z tytułu OC i AC, w planach mamy również stworzenie kolejnych tego typu formularzy, służących do zgłoszenia szkód majątkowych i osobowych – dodała Anna Szukiłowicz.

  Zmiany zaszły również w centrali telefonicznej RESO Europa Service. W dniach 5-6 sierpnia br. nastąpiła modernizacja systemu całej centrali.

  – W tych dniach kontakt z naszą infolinią był ograniczony. Przepraszamy wszystkich za utrudnienia – powiedziała Ewa Ulikowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta RESO Europa Service.

  Dzięki zmianom systemu centrali telefonicznej RESO oraz nowym formularzom zgłoszenia szkody, proces likwidacji szkód, a także kontakt z konsultantami naszej firmy, będą przebiegać jeszcze lepiej i sprawniej.

 • Modernizacja centrali telefonicznej RESO 05 sierpnia 2015

  W związku z modernizacją centrali telefonicznej RESO Europa Service, w dniu 06.08.2015 r. mogą nastąpić utrudnienia w dodzwonieniu się do biura.

  W sprawach pilnych dotyczących likwidacji szkód prosimy o kontakt mailowy na adres dok@reso.com.pl .

  Za utrudnienia najmocniej przepraszamy.

 • Podsumowanie RESO WAKE CUP 28 lipca 2015

  Podczas minionej soboty na kąpielisku Głębokie w Szczecinie odbyły się ogólnopolskie zawody w wakeboardzie RESO WAKE CUP. Na Floating Park Głębokie swoje umiejętności prezentowała absolutna krajowa czołówka. Nie zabrakło również wielu atrakcji dla kibiców.

  Wakeboarding to sport wodny polegający na płynięciu po powierzchni wody na desce, trzymając się liny przymocowanej do wyciągu. Krótko mówiąc – jest to snowboard na wodzie. Dyscyplina sportowa, która zdobywa coraz większą rzeszę entuzjastów na całym świecie. Najlepsi wakeboarderzy wykonują skoki z wybicia z wody lub z przeszkód. W obu przypadkach polega to na obracaniu się i chwytaniu deski na wysokości do 4m. Zawodnicy wykonują ewolucje w powietrzu przy prędkości 40-50 km/h. Czyni to wakeboarding niesłychanie efektowną dyscypliną sportową, choć wymagającą wielkich umiejętności. Wakeboarding ubiegał się o włączenie do program Igrzysk Olimpijskich w 2020 roku, które odbędą się w Tokio. Ostatecznie został odrzucony, jednak wraz z jego coraz większą popularnością nie jest wykluczone, że pojawi się w programie kolejnych IO w 2024 roku.

  Podczas zawodów w Szczecinie, oprócz najlepszych polskich wakeboarderów, mieliśmy przyjemność podziwiać wyśmienity zespół CHORZY, prezentujący ambitną muzykę rockową, a także KIERU, DJ SIN SENSOR, DJ LAAX, DJ TICK oraz DJ TEOEM.

  RESO Europa Service była głównym sponsorem zawodów.

  Oficjalne wyniki RESO WAKE CUP:

  Dzieci:

  1. Dominik Oberlan
  2. Klaudiusz Gwiazda
  3. Jakub Kiezik
  4. Jakub Kado
  5. Jeremiasz Kłaczyński
  6. Marcel Sawicki
  7. Lena Kaczmarek

  Kobiety:

  1. Eliza Eliasz
  2. Sandra Keller
  3. Justyna Wichlińska
  4. Anna Szymaniak

  Mężczyźni:

  1. Piotr Pawelczyk
  2. Michał Adamek
  3. Mateusz Gaworski
  4. Mateusz Wawrzyniak
  5. Maurycy Karczewski
  6. Maice Dittrich
  7. Maciek Misiolek

  Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy!

 • Auto Casco dostępne w ofercie RESO 06 lipca 2015

  Po intensywnych pracach Oddziału „BTA Insurance Company” SE w Polsce oraz RESO Europa Service, proces wprowadzenia do oferty nowego produktu ubezpieczeniowego – Auto Casco, jest już na ostatnim etapie. Od dzisiaj, tj. 6 lipca 2015 roku, produkt trafił do sprzedaży.

  Zgodnie z zapowiedziami w lipcu tego roku wprowadzamy do naszej oferty ubezpieczenie Auto Casco. Dzięki temu nasza oferta ubezpieczeń komunikacyjnych stanie się kompletna – powiedział Artur Stępień, zastępca dyrektora Oddziału BTA w Polsce. Produkt Auto Casco został skonstruowany w oparciu o konstrukcję all risks. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową BTA obejmuje wszystkie szkody, które nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), a które polegają na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

  – Nasz produkt daje możliwość dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb klienta – dodał Dyrektor Stępień. Zapewni to m. in.:

  • wybór wariantu ubezpieczenia między: KOSZTORYS lub SERWIS;
  • wybór zakresu terytorialnego spośród trzech opcji: wyłącznie terytorium RP, Europa z wyłączeniem Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Europejskiej części Rosji lub Europa z włączeniem Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Europejskiej części Rosji;
  • rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej między innymi o: zniesienie franszyzy integralnej, amortyzacji części lub redukcji sumy ubezpieczenia oraz o wybór dodatkowej opcji ochrony – „kluczyki”, „lusterka” czy „gwarantowanej sumy ubezpieczenia”.

  Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy mechaniczne zarejestrowane w RP lub niepodlegające rejestracji, a dopuszczone do ruchu na terenie RP, o wartości powyżej 7.000 zł, których okres eksploatacji nie przekroczył 13 lat. Ponadto ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe o wartości nie przekraczającej 10.000 zł i 15% sumy ubezpieczenia pojazdu.

  Przez pierwsze dwa tygodnie, począwszy od 6 lipca, będziemy testować Auto Casco z ograniczoną liczbą użytkowników – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service, która zajmuje się sprzedażą produktów łotewskiego ubezpieczyciela BTA. Po tym czasie produkt będzie dostępny w ofercie dla całej sieci sprzedaży agentów ubezpieczeniowych – dodał Prezes Woźnialis.

 • Rodzina z Ukrainy już w Suwałkach 30 czerwca 2015

  Iryna Popova oraz jej sześcioletni syn Makar są już w Suwałkach. Wczoraj z rąk Prezydenta Miasta otrzymali klucze do mieszkania. Niebawem dołączy do nich również mąż Pani Iryny. Jest to pierwsza ukraińska rodzina polskiego pochodzenia, która opuściła ogarnięty wojną Donbas i zamieszkała na terenie województwa podlaskiego.

  Oprócz mieszkania rodzina otrzymała również obietnicę zatrudnienia. Pani Iryna, absolwentka Uniwersytetu Petersburskiego, będzie choreografem w Suwalskim Ośrodku Kultury, zaś jej mąż znajdzie zatrudnienie w jednej z suwalskich firm jako elektryk. Młody Makar od września tego roku rozpocznie naukę w szkole podstawowej.

  Przed przekazaniem mieszkania zostało ono całkowicie odremontowane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach. Wyposażenie, wraz z meblami i podstawowym sprzętem RTV i AGD, zostało sfinansowane dzięki wsparciu przedsiębiorców, członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk. Ponadto kilkuletni Makar otrzymał laptop w prezencie od Bronisława Woźnialisa, Prezesa RESO Europa Service i Wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej.

 • Bezpieczne wakacje samochodem 26 czerwca 2015

  Dzień 26 czerwca to dla wielu uczniów prawdopodobnie najszczęśliwszy dzień w 2015 roku. Tego dnia rozpoczyna się dla nich sielankowy okres wakacyjny, a więc czas wypoczynku i wyjazdów rodzinnych. Coraz częściej spędzamy go poza domem, dlatego też podczas wakacji mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem na drogach. Oznacza to niestety także większą liczbę wypadków. Polska Izba Ubezpieczeń podpowiada na co zwracać uwagę przygotowując się do podróży oraz co zrobić, gdy dojdzie do wypadku lub kolizji.

  Jak wynika z badań Polacy coraz częściej podróżują. W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost odsetka wyjeżdżających. Jeszcze więcej osób planuje wyjechać poza miejsce zamieszkania w 2015 roku. W opublikowanym przez CBOS na początku roku sondażu wynika, że 58% ankietowanych wyraża taką chęć. Najczęściej podróżujemy autem, dlatego warto zachować czujność na drodze.

  Polscy kierowcy z roku na rok powodują coraz mniej wypadków. Chociaż to dobra informacja, to nie możemy zapominać o tym, że Polska – spośród krajów Unii Europejskiej – znajduje się na 24. miejscu pod względem liczby ofiar wypadków na 100 tys. mieszkańców. W okresie wakacyjnym powinniśmy zachowywać jeszcze większą czujność. Przypominamy o kluczowych zasadach, ograniczających do minimum nerwy, które z pewnością pojawią się, jeśli weźmiemy udział w wypadku lub kolizji drogowej – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

  PIU na swojej stronie internetowej przypomina nam o kilku zasadach, które z pewnością ułatwią nam podróżowanie podczas wakacji.

  Zasada 1. Pamiętaj o sprawdzeniu samochodu i zabraniu niezbędnych dokumentów. Przed wyjazdem warto sprawdzić płyny eksploatacyjne i ciśnienie w oponach, także w kole zapasowym. Należy zadbać o czystość szyb, lusterek i świateł pojazdu. Nie zapominajmy również o zabraniu w podróż prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi, aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Na wszelki wypadek warto mieć w samochodowym schowku formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym w dwóch egzemplarzach.

  Zasada 2. Zachowuj się rozsądnie podczas podróży i unikaj niebezpiecznych manewrów. Nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa pojazdom oraz pieszym i niezachowanie odpowiedniej odległości na drodze – to główne przyczyny kolizji i wypadków. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wzięcia udziału w zdarzeniu drogowym PIU przypomina, aby wsiadać za kierownicę wypoczętym i wyspanym, przewidywać decyzje innych kierowców i stosować zasadę ograniczonego zaufania, nie przekraczać dozwolonej prędkości oraz pamiętać o dostosowywaniu jej do aktualnych warunków pogodowych, a także zawsze sygnalizować manewry na drodze oraz patrzeć w lusterka przed ich wykonywaniem.

  Zasada 3. Gdy doszło do zdarzenia drogowego – zachowaj spokój oraz:

  • zabezpiecz miejsce wypadku, sprawdź czy samochody nie zagrażają niczyjemu zdrowiu oraz czy nikt nie potrzebuje pomocy medycznej,
  • jeśli nikt nie ucierpiał, zadbaj o usunięcie pojazdów z drogi, by nie utrudniać ruchu,
  • zadbaj o pomoc medyczną i zawiadom policję jeżeli ktokolwiek doznał obrażeń,
  • zawiadom policję jeżeli prowadzący pojazd jest pod wpływem alkoholu lub nie ma wymaganych dokumentów,
  • jeśli nie trzeba wzywać policji, warto spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym,
  • warto zrobić zdjęcia pojazdów i otoczenia, które mogą się przydać do oceny szkody przez ubezpieczyciela. Do tego wystarczy nam w zupełności aparat w telefonie komórkowym.

  Zasada 4. Masz problem – pamiętaj, że RESO chętnie pomoże. Skontaktuj się z nami.

  Departament Obsługi Klienta zawsze chętnie udzieli wsparcia, wyjaśni wątpliwości, podpowie co należy zrobić, gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji.

  Kontakt do nas:

  Tel. (+48) 87 565 4444

  e-mail: dok@reso.com.pl

  Przestrzegając powyższych zasad nasze wakacje na pewno będą bezpieczniejsze, a co za tym idzie – również szczęśliwe, czego wszystkim podróżującym życzy RESO Europa Service.

 • Spotkanie z Agentami z Regionu 10 24 czerwca 2015

  18 czerwca 2015 roku w Kompleksie wczasowych SPA Sandra w Pogorzelicy odbyło się spotkanie przedstawicieli RESO z najlepszymi Agentami z Regionu 10, obejmującego zasięgiem województwo zachodniopomorskie oraz część lubuskiego i wielkopolskiego. RESO Europa Service była reprezentowana przez Prezesa Bronisława Woźnialis oraz Kierowników Regionu – Grzegorza Powichrowskiego i Jerzego Brońskiego.

  Tradycyjnie spotkanie z Agentami miało charakter szkoleniowo-integracyjny. Na początku Grzegorz Powichrowski zaprezentował firmę, jej historię oraz osiągnięcia, a następnie przedstawił dotychczasową działalność naszych partnerów oraz wyniki sprzedażowe w Regionie 10. Agenci uczestniczący w wydarzeniu byli usatysfakcjonowani ze spotkania z Prezesem Zarządu oraz możliwości otwartej i szczerej rozmowy, tym bardziej, że był to ich pierwszy bezpośredni kontakt z Prezesem Zarządu od września 2012 rok. Od ostatniego spotkania nastąpiły istotne zmiany w naszej spółce, a zwłaszcza na polskim rynku ubezpieczeniowym – powiedział Jerzy Broński, Kierownik Regionu 10 z RESO Europa Service.

  Oficjalna część spotkania zakończyła się uroczystym podziękowaniem najlepszym Agentom za owocną współpracę w Regionie 10. Wyróżnienie otrzymali:

  • Małgorzata Walukiewicz
  • Jadwiga Kupsik
  • Eleonora Więcławska
  • Anna Jaroszewicz
  • Mieczysław Gończar
  • Henryk Kalenko
  • Zbigniew Szmaja
  • Tadeusz Mączyński
  • Łukasz Latoszek
  • Grzegorz Przybysz

  Wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

 • Jubileusz Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia 17 czerwca 2015

  W dniu 12.06.2015 roku przedstawiciele RESO Europa Service uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości, którą zorganizowało Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia w Białymstoku. Okazją do spotkania było 15-lecie Stowarzyszenia, inauguracja jego nowej siedziby oraz poświęcenie sztandaru.

  Władysław Żero, Prezes Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia, nie krył dumy z Domu Przewoźnika, którego budowa została rozpoczęta 25 października 2013 r. Nowy budynek będzie służyć jako miejsce spotkań Przewoźników. Znajdą się tam również biura podlaskich firm transportowych i innych.

  – Stowarzyszenie Przewoźników Podlasia świętowało swoje 15-lecie. Obecnie zrzesza ponad 160 firm transportowych z naszego regionu. Jego celem jest integrowanie środowiska przewoźników, obrona ich interesów oraz pomoc prawna w zakresie działalności. Myślę, że między innymi liczba członków Stowarzyszenia świadczy o aktywnym działaniu jego władz i wszystkich członków oraz o skutecznej i korzystnej realizacji tych celów – relacjonowała obecna na uroczystości Inga Woźnialis, p. o. Dyrektora Departamentu Sprzedaży RESO Europa Service. Stowarzyszenie jest również naszym wieloletnim Partnerem, między innymi w sprzedaży ubezpieczeń skierowanych do Przewoźników. Dlatego szczególnie miło było mi uczestniczyć w tej szczególnej dla Stowarzyszenia chwili – dodała.

  Gratulujemy Władzom i wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz życzymy wielu sukcesów!

 • Relacja z Międzynarodowych Targów Budowlanych 15 czerwca 2015

  14 czerwca 2015 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyły się IV Międzynarodowe Targi Budowlane – „DOM I OGRÓD” Suwałki 2015. W gronie wystawców znalazła się również RESO Europa Service.

  Z możliwości prezentacji podczas Targów Budowlanych skorzystało niemal 100 wystawców z Polski, Litwy, a także Białorusi. Targi Budowlane były dobrą okazją do zaprezentowania naszej oferty, jak również samej firmy – mówi Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service.

  Program Targów uatrakcyjniały liczne konkursy i loterie dla publiczności z cennymi nagrodami, konkursy i zabawy dla dzieci czy Moto Expo z najnowszymi modelami samochodów. Odwiedzający mogli również skorzystać z wielu promocji. RESO, jako jedyny przedstawiciel branży ubezpieczeniowej na Targach, przygotowała specjalny bon rabatowy, który upoważnia do dodatkowej zniżki przy zakupie niemal wszystkich produktów ubezpieczeniowych. W ciągu kilku godzin z promocji skorzystało ponad 50 osób, którzy z pewnością wracali w dobrych nastrojach do domu.

 • Będzie praca dla młodych 25 maja 2015

  RESO Europa Service rozpoczyna rekrutację przed zbliżającymi się wakacjami. Suwalska firma zamierza zatrudnić od kilku do kilkunastu młodych studentów i absolwentów szkół wyższych. Na zgłoszenia czeka do połowy czerwca.

  RESO Europa Service Sp. z o.o. to Partner Generalny łotewskiego zakładu ubezpieczeniowego – BTA Insurance Company, który reprezentuje na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeń, tworzeniu sieci sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń oraz administrowaniu procesu likwidacji szkód, w tym szkód międzynarodowych. Główna siedziba RESO znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach, gdzie na co dzień pracuje niemal 100 wykwalifikowanych profesjonalistów.

  Co oferujemy?

  Po pierwsze, RESO oferuje przyszłym młodym pracownikom ambitne zadania, które na pewno staną się rozwijającym i ciekawym wyzwaniem. Dlatego też poszukuje osób ambitnych oraz zdeterminowanych do poszerzania swoich horyzontów. Po drugie, zapewnia pozytywną atmosferę, przyjazną kulturę organizacji, używanie nowoczesnych technologii, międzynarodowe projekty oraz – pod kątem stricte infrastrukturalnym – bardzo nowoczesne i komfortowe warunki pracy w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Po trzecie w końcu, proponuje cenne doświadczenie zawodowe w prężnie rozwijającej się firmie z branży ubezpieczeniowej oraz możliwość podreperowania swego budżetu, co pozwoli usamodzielnić się młodym adeptom.

  Rekrutacja obejmie większość obszarów działalności firmy. Nowi pracownicy znajdą zatrudnienie w departamencie IT, finansowo-księgowym, likwidacji szkód, obsługi klienta, sprzedaży czy departamencie prawnym.

  Szukamy ambitnych osób, które nie chcą bezczynnie spędzić wakacji. Oferujemy cenne doświadczenie w firmie o ugruntowanej pozycji – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service. Praca nie będzie łatwa, ale na pewno okaże się praktycznym uzupełnieniem teorii, z którą młode osoby mają do czynienia na studiach. Dzięki temu można nabyć cenne doświadczenie i realny zawód. Najlepszym osobom, które podczas swoich studiów pracowały u nas w okresie wakacyjnym, pozostawiamy drzwi szeroko otwarte na ewentualny powrót do RESO po ukończeniu edukacji – dodał.

  Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie swoich aplikacji do 15 czerwca br. na maila praca@reso.com.pl .

 • Autocasco coraz bliżej RESO 14 maja 2015

  Prawdopodobnie już w lipcu tego roku RESO Europa Service wraz z BTA będą dysponować pełną ofertą w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. Łotewski ubezpieczyciel oraz jego Partner Generalny zamierzają wprowadzić do swojej oferty ubezpieczenie autocasco.

  Gdy BTA debiutowała na polskim rynku ubezpieczeniowym, obrała drogę opartą na trzech fundamentach: po pierwsze konkurencyjna cena, po drugie atrakcyjność i innowacyjność produktów połączona z indywidualnym podejściem do potrzeb klienta, i po trzecie – elastyczność, tak potrzebna przy budowie sieci pośredników oraz dobrych, długotrwałych relacji z nimi. Po kilku latach działalności w Polsce można stwierdzić, że plan rozwoju BTA jest sukcesywnie realizowany, a rezultaty satysfakcjonujące. Nie zmieniają tego nawet kiepskie wyniki samego rynku ubezpieczeniowego w naszym kraju. Wojna cenowa, z którą mamy do czynienia od końca 2012, okazała się bodźcem dla BTA do nowych inwestycji związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowych produktów oraz systemów informatycznych. Wszystko po to, aby stać się bardziej atrakcyjnymi dla klientów, aby stworzyć więcej nietypowych produktów oraz po to, by ułatwić pracę pośrednikom. Należy szczególnie podkreślić ich rolę, która w całej tej układance jest niebagatelna. BTA, chcąc długoterminowo działać na rynku ubezpieczeniowym w Polsce, musi skrupulatnie budować pozytywne relacje z agentami oraz brokerami, na co kierownictwo firmy kładzie największy nacisk.

  Efekty pracy BTA są widoczne gołym okiem. Na przełomie 2014 i 2015 roku ofertę wzbogacił nowy produkt ubezpieczeń nieruchomości Dom Pakiet, następnie pojawiła się kompleksowa oferta ubezpieczeń szpitali – zarówno obowiązkowego OC, jak i ubezpieczeń dobrowolnych. Teraz zaś przyszła kolej na autocasco, które wzbogaci ofertę BTA i RESO prawdopodobnie na początku III kwartału 2015 roku.

  Dzięki pracy naszych underwriterów, którzy przeanalizowali i ulepszyli portfel ubezpieczeniowy, a także dzięki profesjonalnej likwidacji szkód mamy lepsze wskaźniki szkodowości niż średnia na rynku polskim. W tym aspekcie zdecydowanie wyróżniamy się na tle całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC, odnotowując dodatni wynik techniczny. Dlatego też z optymizmem wyczekujemy, gdy naszą ofertę uzupełni autocasco – mówi Artur Stępień, Zastępca Dyrektora BTA w Polsce.

  Niebawem rozpocznie się proces prezentacji naszej oferty Agentom, uwypuklenie jej zalet i walorów, a także przekazanie konkretnych argumentów sprzedażowych, po to, by pokazać dlaczego to nasz produkt jest lepszy od konkurencyjnych.

 • RESO Europa Service zapewnia pomoc w organizacji pojazdu zastępczego 08 maja 2015

  Uwzględniając oczekiwania poszkodowanych, RESO Europa Service rozpoczęła budowę sieci wypożyczalni samochodów oraz warsztatów naprawczych, w celu zapewnienia klientom możliwości skorzystania z usług najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkód zgłoszonych z OC sprawcy.

  Współpracujący z RESO partnerzy z obszaru wynajmu pojazdów zastępczych to ogólnopolskie, renomowane wypożyczalnie, działające na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego oraz wielkopolskiego.

  Poszkodowany jest informowany automatycznie o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy jego samochód posiada uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne poruszanie. W tym samym dniu poszkodowany otrzymuje niezbędne warunki wynajmu auta oraz kontakt do wybranej firmy posiadającej swój punkt na terenie miejsca zamieszkania poszkodowanego.

  Nasi Partnerzy gwarantują wysoki standard obsługi oraz nienaganny stan wynajmowanych pojazdów. Firmy te dysponują punktami obsługi zlokalizowanymi na terenie całego kraju oraz zapewniają bezgotówkową formę rozliczenia usługi najmu.

  Ogólne zasady dotyczące najmu pojazdów zastępczych

  RESO Europa Service Sp. z o.o. podkreśla, że każdy przypadek zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego musi być rozpatrywany indywidualnie, a ubezpieczyciel jest zobowiązany wyłącznie do zwrotu kosztów celowych i ekonomicznie uzasadnionych.
  Z tego miejsca pragniemy nadmienić, że:

  • uniemożliwienie korzystania z własnego samochodu wskutek wynikłej szkody nie powoduje, że ubezpieczyciel ma obowiązek automatycznie zwrócić Poszkodowanemu koszty wynajmu pojazdu zastępczego,
  • wydatki na wynajem pojazdu zastępczego muszą być celowe i ekonomicznie uzasadnione (pojazd wynajmowany powinien być tej samej lub niższej klasy, co uszkodzony, zaś stawka wynajmu powinna być średnia w danym regionie).

  W celu ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • umowę na podstawie, której poszkodowany użytkuje pojazd zastępczy,
  • protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu wynajętego (jeśli był sporządzany) z zaznaczeniem, jaki był jego przebieg w chwili wydania pojazdu, a jaki w chwili zdania pojazdu,
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu zastępczego,
  • oryginał umowy cesji wierzytelności lub kopię potwierdzoną klauzulą „za zgodność z oryginałem” (jeśli była dokonana),
  • oryginał faktury za wynajem pojazdu zastępczego lub potwierdzenie dokonania przelewu,
  • informacji czy poszkodowany posiada więcej niż jeden pojazd.

 • Odszedł Bogusław Piechula 06 maja 2015

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bogusława Piechuli, naszego współpracownika i partnera.

  Bogusław Piechula był ekspertem specjalizującym się w zakresie ubezpieczeń OC, posiadającym wieloletnie doświadczenie pracy w Zarządach firm branży ubezpieczeniowej (m.in.: Gerling, Generali, Compensa, PTU, PWS Konstanta, Greco) oraz współpracy z podmiotami z branży medycznej m.in.: Ecclesia, GRB, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali.

  W BTA był ekspertem wspierającym tworzenie ubezpieczeń dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

  RESO Europa Service łączy się w smutku z Rodziną zmarłego.

 • Spotkanie z Agentami z Regionu 2 05 maja 2015

  24 kwietnia 2015 roku w Hotelu Antoni koło Tomaszowa Lubelskiego przedstawiciele RESO Europa Service, na czele z Prezesem Zarządu Bronisławem Woźnialis, a także Kierownikami Regionu – Grzegorzem Powichrowskim i Łukaszem Czyrkiem, spotkali się z najlepszymi Agentami z Regionu 2. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-integracyjny i było doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz opinii na tematy związane z sytuacją panującą na polskim rynku ubezpieczeniowym.

  Na spotkaniu zaprezentowano dotychczasową działalność RESO Europa Service i „BTA Insurance Company” SE w Polsce, a także analizę współpracy agentów z województwa lubelskiego, podkarpackiego i części świętokrzyskiego. Zwłaszcza ta druga kwestia była niezwykle istotna, ponieważ zarówna BTA, jak i RESO Europa Service w swojej działalności kładą szczególny nacisk na budowanie pozytywnych relacji z agentami. Jest to jeden z priorytetów działalności obu firm, mający zapewnić realizację celu, którym jest długoterminowa, a zarazem skuteczna działalność na polskim rynku ubezpieczeniowym.

  Udało się omówić dotychczasową działalności partnerów, a także – co godne odnotowania – nowe aspekty, które mogą udoskonalić trójstronną kooperację pomiędzy BTA, RESO i naszymi Agentami Ubezpieczeniowymi. Wnioski, które płyną od Agentów są systematycznie wdrażane. Wszystko po to, by ulepszyć naszą wspólną współpracę – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service.

  Podczas spotkania Bronisław Woźnialis podziękował Pośrednikom za długoletnią współpracę, lojalność oraz pomoc w budowie pozytywnego wizerunku RESO Europa Service na polskim rynku ubezpieczeniowym.

  Z województwa podkarpackiego wyróżnieni zostali:
  – Marcin Czyrek
  – Anna Czyż
  – Ewa Górniak
  – Paweł Warżel
  – Janusz Pelc

  Z województwa lubelskiego wyróżnieni zostali:
  – Kazimierz Górniak
  – Sebastian Michno
  – Piotr Zgnilec
  – Michał Dudziński
  – Stanisław Palak

  Wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 • Podsumowaliśmy rok 2014 21 kwietnia 2015

  Rok 2014 na polskim rynku ubezpieczeń był czasem wielu przemian i wyzwań. Widoczny był dumping cen stosowany przez konkurujące ze sobą Zakłady Ubezpieczeń. Jak podała Polska Izba Ubezpieczeń w jednym ze swoich analiz – tylko po I kwartale 2014 roku zysk ubezpieczycieli majątkowych zmalał aż o 27% w porównaniu z rokiem poprzednim. W całej Europie Środkowo-Wschodniej największy spadek składki OC komunikacyjnego odnotowała Polska, gdzie wyniósł on około 0,5 miliarda złotych. Jak informuje dziennikubezpieczeniowy.pl było to głównie spowodowane wojną cenową podmiotów rynku ubezpieczeniowego.

  Między innymi z tych powodów podejmowane przez nas działania wymagały rozwagi, przemyślenia, dużo energii i zaangażowania wszystkich pracowników. Walczyliśmy nie tylko o utrzymanie dobrych i przyjaznych relacji ze swoimi pośrednikami ubezpieczeniowymi, ale również o możliwości przedstawienia klientom oferty spełniającej ich wymagania i oczekiwania w jak najwyższym stopniu.

  RESO Europa Service, pomimo tendencji spadkowej na polskim rynku ubezpieczeń, osiągnęła satysfakcjonujące wyniki. Spółka zebrała składkę brutto o wartości 84,97 mln zł, sprzedając łącznie 249 tysięcy polis ubezpieczeniowych. Rozwinęliśmy również sieć sprzedaży, zawierając współpracę z kolejnymi 829 pośrednikami ubezpieczeniowymi. W tym zakresie osiągnęliśmy wzrost o 42% w stosunku do roku 2013. Na dzień 31.12.2014 z RESO współpracowało już 2 759 agentów i osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne.

  Ponadto chcąc zagwarantować naszym klientom szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, wdrożyliśmy sprzedaż pakietu dobrowolnego ubezpieczenia domów i mieszkań Dom Pakiet. W celu zapewnienia bardziej profesjonalnej obsługi klienta – w zakresie obsługi posprzedażowej i call center, a także wsparcia współpracujących agentów, rozpoczęliśmy również rozwój Departamentu Obsługi Klienta. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi specjaliści–konsultanci byli w stanie udzielić klientom wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące pytania, poprowadzić ich przez procedury likwidacji szkód oraz zapewnić wsparcie techniczne agentom ubezpieczeniowym.

  Nasze sukcesy nie ograniczały się jedynie do zadowalającego stanu analizy finansowej oraz ilości sprzedanych polis. Możemy pochwalić się również wyróżnieniem „Superfirmy 2014”. Znaleźliśmy się w czołówce firm docenionych za kierowanie się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w rankingu zorganizowanego przez Gazetę Współczesną, Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

  Warto jeszcze raz przypomnieć o zaszczytnym wyróżnieniu Prezesa Zarządu RESO Europa Service, Bronisława Woźnialis, który został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

  W następnym roku zamierzamy sukcesywnie kontynuować wprowadzanie do naszej oferty kolejnych produktów ubezpieczeniowych i doskonalić rozwiązania technologiczne, wspomagające zwiększenie jakości i dostępności realizowanych przez nas usług w zakresie sprzedaży oraz likwidacji szkód – zdradza najbliższe plany Bronisław Woźnialis – W dalszym ciągu będziemy stawiać mocny akcent na kształtowanie jak najlepszych relacji z naszymi partnerami i klientami.