Sprawdzony partner - w ubezpieczeniach

Sprawdzony partner

w ubezpieczeniach

Zasady zgłoszenia reklamacji

Zasady zgłoszenia reklamacji do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

 

RESO Europa Service Sp. z o. o., działająca jako pełnomocnik Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce jest otwarta na wszelkie opinie dotyczące usług świadczonych przez Balcia, w tym obsługi klientów. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób rzetelny, zawsze na pierwszym miejscu stawiając satysfakcję Klienta.

 

Poniżej publikujemy procedurę zgłaszania oraz rozpatrywania reklamacji kierowanych do Balcia Insurance SE spółka europejska Oddział w Polsce.

Możliwe formy zgłoszenia reklamacji:

 • Pisemnie - drogą pocztową na adres: 'Balcia Insurance' SE Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa lub RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
 • Osobiście - w siedzibie 'Balcia Insurance' SE Oddział w Polsce lub RESO Europa Service Sp. z o.o. w formie pisemnej lub ustnej
 • Wypełniając elektroniczny formularz reklamacji, który jest dostępny na stronie internetowej RESO Europa Service Sp. z o.o.
 • E-mailowo na adres: reklamacje@reso.com.pl
 • Telefonicznie pod numerem 87 565 44 44 lub 57 595 44 44

Możliwe jest także zgłoszenie sprawy (po wyczerpaniu drogi reklamacji) do Rzecznika Finansowego albo zwrócenie się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

Terminy rozpatrzenia reklamacji

 

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe we wskazanym powyżej terminie, BALCIA poinformuje osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych. O sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadamiamy w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym odpowiadamy na reklamację pocztą elektroniczną tylko na wniosek Klienta.

 

Informacje ogólne

 

Przysługuje Państwu także prawo do złożenia reklamacji do Komisji Nadzoru Finansowego, a także do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta lub Rzecznika Finansowego.

Sposób i tryb rozpatrywania reklamacji złożonych do przywołanych instytucji regulują odpowiednie przepisy.

 

Aby złożyć reklamację należy podać dane, które umożliwią nam identyfikację klienta oraz zgłaszanego problemu:

 • Imię i nazwisko/nazwę firmy zgłaszającej reklamację
 • Adres zameldowania/siedziby firmy
 • Nr polisy/nr szkody
 • Nr telefonu/adres e-mail
 • Opis przedmiotu reklamacji
 • Uzasadnienie reklamacji – z podaniem ewentualnych dowodów

Reklamacje składane anonimowo, bez możliwości identyfikacji autora nie będą rozpatrywane.

 

Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, będącemu osobą fizyczną po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje prawo do złożenia wniosku do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez Balcia usługami.

 

Spełniając ustawowy obowiązek niniejszym informujemy o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Podmiotem wyłącznie właściwym, przeciwko któremu należy kierować pozew jest Balcia Insurance SE, ul. K. Valdemara 63, LV-1142, Łotwa. Adres do doręczeń: Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

 

Informujemy również o możliwość wystąpienia do właściwego miejscowego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta lub do Rzecznika Finansowego.

 

Istnieje możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego, będącego podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o wszczęcie postępowania w związku ze świadczonymi przez BALCIA usługami. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl).

 

 

Zgłoś reklamację

W zakładce 'Strefa Klienta' -> 'Pobierz dokumenty' -> 'Formularze i inne dokumenty' znajdą Państwo wzory pism niezbędne do przygotowania zgłoszenia.

Dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Drogą elekroczniczną: reklamacje@reso.com.pl

 

Drogą pocztową:
RESO Europa Service Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna 1

16-400 Suwałki

 

Ustawienia plików cookies

Drodzy Użytkownicy,

Wykorzystujemy pliki cookie niezbędne, analityczne i marketingowe do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, spersonalizowania treści i reklam, analizowania ruchu w naszej witrynie oraz w celach statystycznych. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Jeśli zgadzasz się abyśmy wykorzystywali wszystkie wskazane powyżej pliki cookie do celów powyżej wymienionych prosimy o kliknięcie „Zgadzam się”. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś zdecydować, które z plików cookie będą mogły być wykorzystywane prosimy o wejście w Ustawienia szczegółowe i dokonanie wyboru. Szczegółowe informacje możesz znaleźć w naszej polityce. Pamiętaj, że w  każdej chwili możesz zmienić zdanie odnośnie ustawień plików cookie.

Zgadzam się Ustawienia

Niezbędne

Zarówno te pliki cookie, jak i podobne rozwiązania są nam potrzebne, aby zapewnić działanie podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Powyższe obejmuje na przykład zapisywanie tych ustawień.

(zawsze aktywne)

Analityczne

Ponadto chcielibyśmy lepiej poznać, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, aby zoptymalizować ją dla Ciebie i innych użytkowników. W tym celu
wykorzystujemy pliki cookie i podobne rozwiązania, które umożliwiają mapowanie zachowań użytkowników, a tym samym pozwolą nam udoskonalić przedstawianą Tobie ofertę.

Marketingowe, remarketingowe, udostępnianie danych stronom trzecim

Aby zapewnić nam możliwość dostosowania naszych kampanii marketingowych do Twoich potrzeb, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób trafiasz na naszą witrynę internetową i w jaki sposób korzystasz reagujesz na nasze reklamy. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej ulepszyć nie tylko nasze reklamy, ale także treści na naszej stronie. Nasi partnerzy marketingowi także wykorzystują te informacje do własnych celów, np. do personalizacji kont użytkowników lub profili na swojej platformie.

Zamknij ustawienia