RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Kolejne wyróżnienie Bronisława Woźnialis 15 kwietnia 2015

Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service, został Wiceprzewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk.

Rada Gospodarcza jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Suwałk, działającym w celu zintegrowania środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania oraz wymiany doświadczeń. Ponadto celem Rady jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz opiniowanie głównych zamierzeń inwestycyjnych, a także kierunków rozwojowych miasta, co będzie mieć szczególne znaczenie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz kontynuacji proinwestycyjnej polityki miasta.

Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi Czesławowi Renkiewiczowi za powołanie mnie do Rady. Jest to duże wyróżnienie dla mnie osobiście, jak i dla RESO, której znaczenie dla Suwałk jest coraz częściej dostrzegane. Miło jest znaleźć się w gronie doradców Pana Prezydenta wśród takich osobistości suwalskiego biznesu jak m. in. Henryk Owsiejew, Mirosław Szyszko, Robert Ożarowski czy Adam Ołów. Postaram się, aby moje doświadczenie i wiedza miały wkład w pracę Rady i jak najbardziej były pomocne w podejmowaniu decyzji przez Pana Prezydenta – powiedział Prezes Zarządu RESO Europa Service.

W skład Rady weszło 14 czołowych suwalskich przedsiębiorców, którzy będą doradzać Prezydentowi Suwałk do 2018 roku.

Jest to kolejne wyróżnienie Prezesa Zarządu RESO Europa Service. Nie tak dawno Bronisław Woźnialis został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie, a także wkład w rozwój polskiej gospodarki.