RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest RESO Europa Service Sp. z o.o. (dalej: RESO) z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@reso.com.pl.

 

Cel i podstawy przetwarzania

 

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

  • Świadczenia usług pośrednictwa dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem na podstawie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Przesyłania spersonalizowanych ofert zawierających w szczególności informacje o produktach i usługach podmiotów współpracujących z RESO, w szczególności w zakresie produktów ubezpieczeniowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przed podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Obrony przed ewentualnymi roszczeniamikie mogą wystąpić w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celach analitycznych (doboru usług do potrzeb naszych klientów), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • W celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane Zakładom Ubezpieczeń w celu realizacji współpracy, do podmiotów z grupy kapitałowej RESO, a także podmiotom takim jak doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne, dostawcy usług IT, pocztowych i kurierskich, agencje marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia należności, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy zawartej z RESO. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udostępnienie danych Państwa dane mogą zostać przekazane partnerom biznesowym RESO w celach przesyłanie Państwu treści marketingowych. W przypadkach i w zakresie określonym przez przepisy prawa Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym, na przykład organom nadzorującym działalność RESO, organom ścigania, organom ochrony prawnej.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

 

Przysługujące prawa

 

Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:

  • Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jednakże na podstawie przekazanych danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przedstawienia oferty. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.