RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Zmiana danych pojazdu lub osobowo-adresowych

Jakiego ubezpieczenia dotyczy zgłoszenie:
Seria i numer polisy:

Zakres zmian

Zmiana dotyczy:

Przy zmianie numeru rejestracyjnego prosimy o podanie daty wydania dowodu rejestracyjnego.

Dane właściciela

Imię i nazwisko/firma:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL/REGON:

Aktualne dane pojazdu

Numer rejestracyjny:
Marka/model pojazdu:
Numer VIN:
Jakie zmiany:

W przypadku, gdy zmiana danych dotyczy pojazdu, prosimy o obowiązkowe uzupełnienie numeru rejestracyjnego.

Dane kontaktowe właściciela

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail.

Załączniki

Do formularza można załączyć np. skan dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub oświadczenie o dokonaniu zmian na polisie.

Przetwarzanie danych osobowych