RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie Auto Szyby

Dla kogo
Dla właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t., jak również samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. i ciągników samochodowych, zarejestrowanych w Polsce

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy, jako dopełnienie ubezpieczenia OC lub Auto Casco z takim samym okresem odpowiedzialności.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Auto Szyby z dnia 01.03.2021Karta produktu Auto Szyby

Przedmiot ubezpieczenia
Uszkodzone szyby: czołowa, boczne i tylna ubezpieczonego pojazdu.

 

Zakres ubezpieczenia
Organizacja i zwrot kosztów naprawy lub wymiany szyb ubezpieczonego pojazdu, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe zarówno na terenie RP, jak też na terenie Europy.

 

Suma ubezpieczenia

  • Samochody osobowe i ciężarowe o DMC do 3,5t. - 2 000 PLN w okresie ubezpieczenia
  • Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, balastowe - 6 000 PLN w okresie ubezpieczenia.

 

Uwaga! W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia Auto Szyby i wystąpienia zdarzenia, polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyb do wysokości sumy ubezpieczenia, Klient nie traci zniżek za przebieg ubezpieczenia OC i Auto Casco.

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dostępne w ofercie produkty dodatkowe:

  • Auto Casco - ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia lub kradzieży
  • Assistance - organizacja i pokrycie kosztów pomocy w przypadku awarii, wypadku lub unieruchomienia pojazdu
  • NNW - ubezpieczenie kierowcy i pasażerów w następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem lub użytkowaniem pojazdu

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.