RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Dom Pakiet

Dla kogo
Dla osób fizycznych, które:

 • Są właścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • Mają spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • Mieszkają w wynajętym domu jednorodzinnym lub mieszkaniu

 

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia

12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Dom Pakiet z dnia 26.06.2020 r.Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu z dnia 11.01.2017Karta produktu Dom Pakiet

Przedmiot ubezpieczenia


MIENIE:

 • Dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania (np.: drzwi, okna, instalacje, zabudowy stałe, tynki)
 • Mienie ruchome (np.: meble, sprzęt AGD, przedmioty osobistego użytku), mienie wartościowe
 • Budynek gospodarczy, garaż wolnostojący, budowla (np.: ogrodzenie, altana, lampy ogrodowe), roślinność ogrodowa
 • Zewnętrzne elementy (domu, budynku gospodarczego lub budowli)
 • Szyby i przedmioty szklane
 • Nagrobek
 • Dom letniskowy

 

OC W ŻYCIU PRYWATNYM:
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pomocy domowej za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego (np.: opieka nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadanie i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego, posiadanie zwierząt domowych, amatorskie uprawianie sportu, użytkowanie rowerów).

 

NNW:
Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

 

ASSISTANCE:
Organizacja i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie pomocy:

 • Technicznej - Home assistance:
  • Specjalista domowy: ślusarz, elektryk, hydraulik, murarz, malarz, szklarz, dekarz, technik urządzeń grzewczych, spcejalista od systemów alarmowych
  • Specjalista w zakresie sprzętu AGD, RTV, PC
  • Pomoc, gdy w przypadku awarii lub wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia mienia, dom lub mieszkanie zostało zniszczone w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze zamieszkanie: zakwaterowanie w hotelu, transport mienia, dozór mienia
 • Medycznej - Medical assistance:
  • Wizyta lekarza pierwszego kontaktu
  • Wizyta pielęgniarki
  • Transport medyczny
  • Opieka domowa po hospitalizacji
  • Opieka nad osobami niesamodzielnymi
  • Wizyta u psychologa w przypadku zgonu, ciężkiej choroby Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie
 • Informacyjnej (usługi informacyjne), np.:
  • Infolinia o sieci usługodawców, świadcząca usługi w zakresie przekazywania informacji o firmach realizujących usługi: naprawy sprzętu komputerowego, usługi ślusarskie, hydrauliczne, elektryczne, dekarskie, szklarskie, stolarskie, murarskie, malarskie, glazurnicze, parkieciarskie, dotyczące urządzeń i instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
  • Infolinia medyczna, przekazująca informacje dotyczące bazy danych aptek na terenie całego kraju, w tym również adresy, godziny pracy oraz numery telefonów, bazy danych placówek medycznych

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia:

 • Możliwość ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również od wszystkich ryzyk - według wyboru Klienta
 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub od wszystkich ryzyk obejmujące swoim zakresem (bez konieczności opłaty dodatkowej składki):
  • Dewastację
  • Graffiti
  • Przepięcie
  • Rozmrożenie art. spożywczych
  • Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia lub pęknięcia
 • Możliwość ubezpieczenia nagrobka m. in. od kradzieży zwykłej, dewastacji
 • W przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego w domu/mieszkaniu - ochrona obejmuje również ryzyko rozboju w zakresie przedmiotów osobistego użytku poza miejscem ubezpieczenia, na terenie Polski
 • OC w życiu prywatnym - ochrona obejmuje Ubezpieczonego, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, pomoc domową - bez konieczności opłaty dodatkowej składki za te osoby:
  • Odpowiedzialność za szkody "zalaniowe" na zasadzie ryzyka bez konieczności wykazywania winy Ubezpieczonego
  • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych trwających nie dłużej niż 30 dni (w hotelach, motelach, pensjonatach, zajazdach, gospodarstwach agroturystycznych lub innych tego radzju podmiotach)
  • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia OC w życiu prywatnym o OC najemcy lub OC wynajmującego, bądź rozszerzenie zakresu terytorialnego o kraje Europy
 • Szeroki zakres świadczeń w ubezpieczeniu NNW

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.