RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Dyspozycja zwrotu składki

Jakiego ubezpieczenia dotyczy zgłoszenie:

Dane właściciela ubezpieczenia

Imię i nazwisko/firma:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL/REGON:

Dane dotyczące zwrotu

Rodzaj ubezpieczenia:
Seria i numer polisy:

Ubezpieczenie obowiązkowe: np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC Agenta.

Ubezpieczenia dobrowolne: pozostałe ubezpieczenia.

Sposób zwrotu

Przekazanie kwoty zwrotu:

Dane do zwrotu przelewem

Nazwa banku:
Numer rachunku bankowego:
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego:

Dane do zwrotu autowypłatą

Imię i nazwisko:
PESEL:

Dane kontaktowe właściciela

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail.

Załączniki

Prosimy o załączenie np. umowy kupna sprzedaży, wypowiedzenia, zaświadczenia o demontażu, decyzji o wyrejestrowaniu, aktu dziedziczenia, aktu notarialnego.

Przetwarzanie danych osobowych