RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie cudzoziemców/Страхування іноземців

Страхування іноземців – більше інформації

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków cudzoziemcy będącego ubezpieczonym.

 

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia: 10.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: 50.000 PLN, 100.000 PLN,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 10.000 PLN, 20.000 PLN.

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia

  • ubezpieczenie indywidualne,
  • ubezpieczenie grupowe, przy czym wybrany zakres, suma ubezpieczenia/gwarancyjna, okres ubezpieczenia są takie same dla wszystkich Ubezpieczonych.

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.