RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Podsumowanie 2018 roku 15 stycznia 2019

Przystosowanie do nowych regulacji prawnych, poprawa struktury portfela dzięki dynamicznemu rozwojowi ubezpieczeń dobrowolnych, wdrożenie nowego produktu oraz procedur, powołanie Rady Agentów, a także wzrost wartości wypłaconych odszkodowań oraz liczby pracowników – z tym wszystkim mieliśmy do czynienia w 2018 roku. RESO Europa Service oraz Balcia Insurace SE podsumowują minione 12 miesięcy.

RODO i IDD

Rok 2018 stał pod znakiem przede wszystkim zmian legislacyjnych, które były związane z wdrożeniem do polskiego prawa dwóch unijnych dyrektyw – RODO oraz IDD.

Wdrożenie RODO wymusiło na branży ubezpieczeniowej dokonanie przeglądu wszystkich procesów, w których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.

Podjęliśmy działania o charakterze proceduralnym, technologicznym i organizacyjnym prowadzące do zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Przy okazji udało nam się zoptymalizować nasze procesy biznesowe – powiedział Artur Stępień, dyrektor Balcia Insurance SE Oddział w Polsce.

Z kolei ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która wdrożyła przepisy unijnej dyrektywy IDD, nałożyła na dystrybutorów szereg obowiązków. Najważniejszym z nich jest zbadanie wymagań i potrzeb klienta oraz zaproponowanie produktu odpowiadającego jego oczekiwaniom. W tym celu Balcia i RESO przygotowały ankietę potrzeb klienta oraz karty produktów, a także dostosowały narzędzia elektronicznej sprzedaży.

RODO i IDD wymusiły na nas przegląd całego modelu biznesowego: począwszy od umów z partnerami, poprzez zmiany w produktach ubezpieczeniowych, po zmiany w systemach informatycznych. W modyfikację procesów zaangażowanych było niemal 100% pracowników po stronie RESO, jak i Balcii. Cieszę się, że z wyzwaniem tym świetnie sobie poradziliśmy – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service.

Poprawa struktury portfela

W 2018 roku nastąpiła znacząca poprawa struktury portfela RESO i Balcia. Wszystkie ubezpieczenia dobrowolne zanotowały łączną dynamikę sprzedaży w wysokości 122% w porównaniu do 2017 roku. Łącznie RESO i Balcia zebrały w 2018 roku 327 mln zł przypisu.

W minionym roku mocno pracowaliśmy nad poprawą struktury naszego portfela ubezpieczeniowego. Wskaźniki sprzedażowe wykazują dużą dynamikę składki w ubezpieczeniach dobrowolnych, zatem cel udało się osiągnąć – dodał prezes RESO.

Ubezpieczenie cudzoziemców

Nowym produktem ubezpieczeniowym Balcia, wprowadzonym do oferty RESO w ostatnim czasie, było ubezpieczenie cudzoziemców, które swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym oraz NNW. Produkt jest przeznaczony dla osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, które przebywają na terenie Polski. Umowę można zawrzeć na okres jednego dnia do maksymalnie 12 miesięcy w formie ubezpieczenia indywidualnego lub ubezpieczenia grupowego.

Wprowadzenie tego ubezpieczenia do oferty było odpowiedzią na potrzeby rynku i ukłonem przede wszystkim w stronę Ukraińców i Białorusinów, którzy przybywając do Polski, chętnie nabywają ubezpieczenie graniczne Balcia.

Rada Agentów RESO

Jednym z kluczowych zadań w 2018 roku było budowanie i utrwalanie pozytywnych relacji biznesowych z agentami i brokerami ubezpieczeniowymi. W tym celu RESO powołała Radę Agentów, której główną działalnością jest doradztwo spółce i reprezentowanie sieci sprzedaży w regularnych spotkaniach pomiędzy agentami a pracownikami RESO.

W składzie Rady Agentów znalazło się kilkunastu kluczowych agentów współpracujących z RESO. Łącznie stanowią oni ok. 30% naszego biznesu, dlatego ich opinie są dla nas bardzo ważne – powiedziała Inga Powichrowska, dyrektor departamentu sprzedaży RESO Europa Service.

Likwidacja szkód

W minionym roku wzrosła wartość wypłaconych odszkodowań w porównaniu do 2017 r. Łącznie departament likwidacji szkód RESO, działający w imieniu Balcia, wypłacił ponad 107 mln zł odszkodowań (101,3% r/r). W 2018 r. uregulowanych zostało 21200 szkód (o 465 więcej niż w roku poprzednim).

– Likwidacja szkód odgrywa bardzo ważną rolę w ubezpieczeniach. Nasza praca polega na sprzedaży obietnicy, że będziemy zawsze wtedy, gdy poszkodowani będą potrzebować nas najbardziej, gdy coś pójdzie nie tak. RESO i Balcia starają się pokazać, że realizujemy tę obietnicę efektywnie, z należnym współczuciem i szacunkiem – powiedział Wayne Hattingh, kierownik działu szkód międzynarodowych RESO Europa Service.

Wzrost zatrudnienia

Rozwój firmy to z jednej strony nowe produkty oraz zwiększające się obroty i zyski, z drugiej zaś wzrost zatrudnienia. W celu utrzymania wysokiego poziomu jakości obsługi portfela, w mijającym roku Oddział Balcia zwiększył liczbę pracowników o 15%, zaś RESO o 22%.