RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Zmiana adresu lub numeru rejestracyjnego – dopilnuj tego 14 kwietnia 2014

Zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu wymaga sporządzenia aneksu do umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym celu należy przekazać Ubezpieczycielowi kserokopię nowego dowodu rejestracyjnego, powołując się na numer polisy, której dotyczy zmiana. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź na pośrednictwem jednego z naszych Agentów.

Jest to o tyle ważne, iż w przypadku konieczności okazania odpowiednim władzom unikniemy zbędnego tłumaczenia – kiedy zostanie zakwestionowana ważność naszego ubezpieczenia. Ponadto poinformowanie Ubezpieczyciela o zmianie numerów rejestracyjnych zagwarantuje, że w Ośrodku Informacji UFG znajdą się poprawne i aktualne dane naszego pojazdu. Podobnie rzecz ma się w przypadku zmiany danych personalnych bądź adresowych. Każdorazowo, gdy zmienimy np. miejsce zamieszkania lub nazwisko, należy obligatoryjnie dokonać odpowiednich zmian również w polisie OC. Zasadniczo niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń na samym dokumencie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, dlatego wymagane jest sporządzenie aneksu w zakresie jakiego dotyczy zaistniała zmiana.

Pamiętajmy o tym, by na bieżąco regulować kwestie związane ze zmianą numeru rejestracyjnego czy miejsca zamieszkania. Dobry przepływ informacji między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym, to gwarancja spokojnej i udanej współpracy – mamy nadzieję wieloletniej.

Agnieszka Piotrowska
st. specjalista Departamentu Finansowo-Księgowego,
RESO Europa Service Sp. z o.o.