RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Nowy produkt – ubezpieczenie pomocy podczas podróży – assistance 02 czerwca 2014

2 czerwca 2014 roku BTA do gamy swoich produktów ubezpieczeniowych wprowadziła dobrowolny produkt komunikacyjny – pomoc podczas podróży – assistance.

Jest to usługa, która polega na organizacji i pokryciu kosztów holowania oraz parkowania pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, koniecznych z powodu jego uszkodzenia. Usługa holowania pojazdu jest realizowana z limitem maksymalnie do 50 km od miejsca zdarzenia drogowego oraz z limitem kosztów czynności polegających na podniesieniu, wyciągnięciu, umieszczeniu na drodze ubezpieczonego pojazdu wynoszącym 2.000 zł netto. W przypadku uszkodzenia pojazdu wskutek zdarzenia drogowego poza godzinami pracy warsztatu naprawczego, BTA świadczy dodatkowo usługę parkowania pojazdu do dnia, w którym możliwe będzie holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu.

Prócz organizacji i pokrycia kosztów holowania, w ramach ubezpieczenia Ubezpieczony lub Kierowca może skorzystać bezpłatnie z telefonicznej pomocy informacyjnej, czyli np. przekazaniu pilnej wiadomości związanej z zaistniałym wypadkiem drogowym wskazanej osobie, udzieleniu informacji o sposobie postępowania w razie zajścia wypadku drogowego oraz zasadach sporządzania oświadczenia powypadkowego pomiędzy jego uczestnikami.

Usługa assistance świadczona jest jeden raz w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia assistance zawiera się na okres 12 miesięcy, jako dopełnienie umowy OC z takim samym okresem odpowiedzialności. Ubezpieczeniem pomocy podczas podróży – assistance mogą zostać objęte wyłącznie samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają: Ogólne Warunki Ubezpieczenia zgodne z obowiązującymi aktami normatywnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie szkody assistance
Aby zgłosić szkodę z tytułu tego ubezpieczenia należy zadzwonić pod numer tel. 87 565 4444, a następnie na klawiaturze telefonu wybrać 0.