RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Autowypłata 02 czerwca 2014

Informujemy, że decyzją Zarządu RESO Europa Service Sp. z o.o. od 2 maja 2014 roku wprowadza się nową formę wypłaty składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod nazwą AUTOWYPŁATA. Niniejsza decyzja jest efektem dużej ilości niepodjętych w terminie zwrotów składki w formie przekazu pocztowego.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia można odebrać w terminie 60 dni od daty sporządzenia decyzji w dowolnej placówce Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Ważne Do banku należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość ze zdjęciem i nr PESEL (dowód osobisty lub paszport) informując kasjera, że jest to “autowypłata” zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. W związku z wprowadzoną zmianą, w przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, należy pamiętać o wskazaniu we wniosku o zwrot składki, danych osobowych oraz nr PESEL osoby upoważnionej.