RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Nowy produkt – ubezpieczenie Dom Pakiet 15 października 2014

W naszej ofercie pojawił się nowy produkt majątkowy BTA – ubezpieczenie mieszkań i domów Dom Pakiet. Jest to produkt kompleksowy, który poza ubezpieczeniem mienia obejmuje także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi assistance.

Przedmiotem ubezpieczenia może być następujące mienie: dom, mieszkanie, stałe elementy domu lub mieszkania, mienie ruchome, mienie wartościowe, budynki gospodarcze, garaże, budowle, zewnętrzne elementy (domu, budynku gospodarczego lub budowli), nagrobki, domy letniskowe. Ubezpieczyć można również: następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego, a także usługi assistance.

Ubezpieczenie Dom Pakiet zawiera szereg atrakcyjnych rozwiązań, wśród których na uwagę zasługuje możliwość ubezpieczenia wyposażenia domu lub mieszkania według wartości odtworzeniowej bez limitowania wieku ubezpieczanego mienia, a także możliwość ubezpieczenia ryzyka zamarzania wody (w katalogu: zdarzeń losowych). Nasz produkt wyróżnia też ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, bowiem ochrona obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym – bez naliczenia dodatkowej składki za te osoby. Pozostałe zalety tego produktu są następujące:

  • koszty naprawy zabezpieczeń z SU 500 PLN w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, bez konieczności opłaty dodatkowej składki;
  • ryzyko przepięcia z wysokim limitem – do 100 000 PLN;
  • możliwość ubezpieczenia zewnętrznych elementów m. in. od kradzieży zwykłej i dewastacji;
  • w przypadku ubezpieczenia mienia ruchomego w domu/mieszkaniu od kradzieży z włamaniem i rozboju – ochrona obejmuje również ryzyko rozboju poza miejscem ubezpieczenia, na terenie Polski;
  • OC w życiu prywatnym – możliwość rozszerzenia o OC najemcy lub OC wynajmującego;
  • NNW – świadczenie z tytułu śmierci – 100% SU.