RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Koniec ubezpieczenia – brak wznowienia w przypadku zakupu pojazdu 19 maja 2014

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku wniosła sporo zmian, i choć dotyczą one wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych – w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę. Warto przypomnieć o ochronie ubezpieczeniowej przejmowanej po zbywcy w przypadku zakupu pojazdu.

Jeśli zdecydujemy się na kontynuację ubezpieczenia OC, z którym zakupiliśmy auto pamiętajmy, że ta ochrona trwa tylko do końca okresu ubezpieczenia określonego w polisie zbywcy. Ustawa jednoznacznie reguluje fakt automatycznego zakończenia OC w sytuacji, gdy podczas jego trwania następuje przeniesienie prawa własności. Tym samym nie musimy składać wypowiedzenia takiej polisy, bo ochrona wygasa na mocy ustawy – oczywiście pod warunkiem, że zakład ubezpieczeń posiada informację o zmianie właściciela. Dosłanie czytelnej i kompletnej umowy o przeniesieniu prawa własności pojazdu ciąży na zbywcy w nieprzekraczalnym 14-dniowym terminie, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby takiego zgłoszenia dokonał nabywca.

Pewne jest to, że w przypadku posiadania przez zakład ubezpieczeń wiedzy o zmianie właściciela pojazdu, nie nastąpi automatyczne wznowienie na kolejne 12 miesięcy. Warto podkreślić, że taka sytuacja ma miejsce tylko w przypadku polis przejętych po zbywcy. Należy o tym pamiętać, gdyż ciągłość ubezpieczenia obowiązkowego posiadaczy pojazdów mechanicznych uchroni nas przed wysokimi karami finansowymi grożącymi ze strony UFG. Krótko mówiąc ochrona z polisy zbywcy wygaśnie z końcem okresu ubezpieczeniowego i nie ma potrzeby składania wypowiedzenia takiej umowy. Jak wszystko, ma to swoje dobre i złe strony… mniej biurokracji więcej czasu na przyjemności. Natomiast zapominalskim ku pamięci – sprawdź ważność swojej polisy jeśli kontynuujesz OC zbywcy.

Agnieszka Piotrowska
st. specjalista Departamentu Finansowo-Księgowego,
RESO Europa Service Sp z o.o.