OC posiadacza pojazdów mechanicznych « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

OC posiadacza pojazdów mechanicznych

Dla kogo
Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych (pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadaczy pojazdów wolnobieżnych) zarejestrowanych w Polsce.

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zakres ubezpieczenia
Zdarzenia powstałe na terytorium Polski oraz na obszarach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego między Biurami Narodowymi.

Suma gwarancyjna
Suma ta nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie –  5 200 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Okres zawarcia umowy ubezpieczenia
12 miesięcyw przypadku, gdy właściciel pojazdu na dzień przed końcem  trwania umowy nie zgłosi ubezpieczycielowi jej wypowiedzenia, zostaje ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Karta produktu OC ppm

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.