RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Nabycie pojazdu/Rekalkulacja składki

Nabycie:

Dane nabywcy

Imię i nazwisko/firma:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL/REGON:
Data uzyskania prawa jazdy:

Dane pojazdu

Marka/model pojazdu:
Poprzedni numer rejestracyjny:
Aktualny numer rejestracyjny:
Seria i numer polisy:
Nabycie dnia:

Dane kontaktowe właściciela pojazdu

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail.

Załączniki

Prosimy o dołączenie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego nabycie pojazdu np. umowy darowizny, umowy kupna sprzedaży, faktury VAT, aktu dziedziczenia.

Przetwarzanie danych osobowych