RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Jakie zmiany czeka Panel Agenta? 23 stycznia 2017

Dwa miesiące temu Panel Agenta RESO został bardzo dobrze oceniony przez agentów, którzy wzięli udział w ankiecie zorganizowanej na Obiektywnym Forum Agentów na jednym z portali społecznościowych. RESO nie spoczywa jednak na laurach i zamierza permanentnie rozwijać stworzony przez siebie system sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Co nowego pojawi się w nim w 2017 roku?

Ocena Panelu Agenta na OFA

2 listopada 2016 roku agenci zgromadzeni na Obiektywnym Forum Agentów (OFA) ocenili systemy sprzedażowe ubezpieczycieli. Pytanie administratorów OFA brzmiało: „Który z dostępnych systemów sprzedażowych oceniacie najlepiej, na którym się Wam najprzyjemniej pracuje? Który daje najwięcej możliwości?”. W ciągu kilkunastu godzin oddano niemal tysiąc głosów. Następnego dnia Dziennik Ubezpieczeniowy przedstawił wyniki uwzględniając obecność poszczególnych ubezpieczycieli w agencjach w Polsce. Oceny dokonano na bazie badania Ogmy z początku 2016 roku, które obejmowało zarówno agentów wyłącznych, jak i multiagencje. W zestawieniu tym wygrał Panel Agenta RESO, który został najwyżej oceniony przez agentów na forum. Wyróżnienie tym cenniejsze, bo wynikające bezpośrednio z opinii użytkowników systemu sprzedaży.

Co nowego?

Dobra ocena i pozytywne komentarze bynajmniej nie spowodowały, że Panel Agenta pozostanie w niezmienionym kształcie przez dłuższy czas. Dział IT, Departament Sprzedaży oraz underwriterzy cały czas pracują nad udoskonaleniem systemu sprzedaży RESO, co ma nastąpić poprzez wprowadzenie nowych możliwości i zmodyfikowanie dotychczasowych funkcji.

Oferto-Polisy

Od lutego 2017 roku w Panelu Agenta pojawi się nowa funkcjonalność do generowania Oferto-Polis związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem OC komunikacyjnym.

System działania Oferto-Polis połączy trzy działające obecnie procesy: wysyłania do klientów ofert dotyczących kontynuacji ubezpieczenia OC w Balcia Insurance SE, wznawiania polis na podstawie wysłanych ofert przez agentów ubezpieczeniowych lub bezpośrednio przez RESO oraz wystawiania polis w trybie klauzuli prolongacyjnej w przypadku wystąpienia określonych do tego przesłanek.

Nowy system ma na celu zminimalizowanie ilości wysyłanych do klientów dokumentów. Jednocześnie proces rozliczeń Oferto-Polis będzie maksymalnie zautomatyzowany, co zmniejszy koszty obsługi polisy.

Pierwotnie Oferto-Polisa spełnia funkcję Oferty – jest informacją wysłaną zgodnie z ustawowym obowiązkiem o kończącej się polisie OC. Następnie – o ile poprzednia umowa ubezpieczenia OC została opłacona w całości i nie została wypowiedziana z końcem jej obowiązywania – dokument staje się Polisą zawartą w trybie klauzuli prolongacyjnej. Zgodnie z przepisami, w polisach zawartych w trybie klauzuli prolongacyjnej nie jest wymagany podpis Ubezpieczającego. Zatem wystarczy, że klient opłaci zaoferowaną mu składkę ubezpieczeniową i Polisa będzie obowiązywać przez kolejne 12 miesięcy. Z kolei ze strony Balcia Insurance SE oraz RESO Europa Service w takiej sytuacji nie ma obowiązku generowania i wysyłania do klienta kolejnych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

Biznes Pakiet w Panelu Agenta

Kolejnym novum w systemie sprzedaży RESO będzie umożliwienie sprzedaży online Biznes Pakietu. Ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z tych produktów, którego dynamika sprzedaży w ostatnich kilkunastu miesiącach pozytywnie zaskoczyła. Produkt biznesowy stanowi coraz większą część w portfelu RESO i Balcia Insurance. Z tego też powodu zdecydowano się umożliwić agentom jego sprzedaż za pomocą Panelu Agenta.

Dotychczas sprzedaż produktu Biznes Pakiet odbywała się za pośrednictwem Działu Obsługi Brokerskiej RESO. Pracownicy Działu oraz underwriterzy przygotowywali ofertę korzystając ze specjalnego kalkulatora. Pierwszy etap wdrożenia ubezpieczenia biznesowego do Panelu Agenta, który odbędzie się na przełomie lutego i marca br., będzie polegać właśnie na uruchomieniu w systemie kalkulatora Biznes Pakietu. Zostanie on udostępniony agentom, którzy dotychczas pośredniczyli w sprzedaży tego produktu.

Przebudowa Dom Pakiet

Dużo zmian pojawi się przy produkcie Dom Pakiet, z którego korzystają właściciele domów i mieszkań.

Przede wszystkim wprowadzona będzie możliwość ubezpieczenia nieruchomości od wszystkich ryzyk. Zmianie ulegną również rozszerzenia zakresów ubezpieczenia mienia, m. in. o sprzęt elektroniczny poza miejscem ubezpieczenia czy OC za szkody wyrządzone na terytorium krajów Europy. Dodane zostaną nowe obiekty ubezpieczenia, m. in. roślinność ogrodowa, a także będzie możliwość ubezpieczenia udziału w nieruchomości. Poza tym zwiększona będzie liczba ubezpieczonych domów letniskowych do trzech na jednej polisie.

Ponadto udostępniona zostanie sprzedaż skróconej wersji polisy, która ma służyć jedynie zabezpieczeniu kredytodawcy. Aby wystawić taką polisę, agent będzie musiał wypełnić 4 strony formularza zamiast standardowych 7.

Istotną zmianą będzie również umożliwienie ubezpieczenia nieruchomości będącej w budowie, nadbudowie lub podczas remontu, a także umożliwienie ubezpieczenia nieruchomości osobom niebędącym obywatelami Polski.

Nowy Dom Pakiet uelastyczni sumy ubezpieczenia NNW i OC – klient będzie mógł samodzielnie wybrać sumę ubezpieczenia, która go interesuje (zostaną zachowane granice maksymalne). Zwiększone będą również możliwości podwyższenia limitów odpowiedzialności za dewastację i przepięcie.

Z punktu widzenia klienta ważną zmianą będzie umożliwienie nabycia polisy Dom Pakiet poprzez sprawdzony system ratalny Bacca oraz automatyczne naliczanie zniżek za posiadanie innych ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w Balcia Insurance SE.

Nowe produkty

RESO Europa Service zamierza sukcesywnie wdrażać kolejne produkty ubezpieczeniowe do Panelu Agenta. Jednym z większych wyzwań z pewnością będzie wprowadzenie ubezpieczenia turystycznego na cały świat. Prace nad tym produktem już trwają i powinny zakończyć się jeszcze w pierwszej połowie 2017 roku.