RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
BTA Insurance Company SE zmieniła nazwę na Balcia Insurance SE 24 listopada 2016

BTA Insurance Company SE zmieniła nazwę na Balcia Insurance SE. Nowa nazwa została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej w dniu 2 listopada 2016 r., jednak w Polsce będzie obowiązywała dopiero, gdy zostanie zarejestrowana przez polski sąd. Wynika to z tego, że spółka działa w Polsce w ramach oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń. Do czasu rejestracji nowej nazwy ubezpieczyciel w dalszym ciągu będzie funkcjonował jako BTA Insurance Company SE.

Zmiana nazwy BTA Insurance Company SE na Balcia Insurance SE jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii związanej z reorganizacją spółki oraz późniejszej sprzedaży portfela w krajach bałtyckich spółce Vienna Insurance Group (VIG).

Przekształcenia, których dokonano w ostatnich miesiącach, powinny w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju łotewskiego zakładu ubezpieczeń w naszym kraju. Reorganizacja grupy BTA spowodowała, że polski oddział BTA Insurance Company SE ma dużo większe znaczenie w całej grupie ubezpieczyciela. Późniejsza sprzedaż portfela łotewskiego, litewskiego i estońskiego w istotny sposób wzmocniła kapitałowo zakład ubezpieczeń.

Polski oddział Balcia Insurance SE może skorzystać na tej sytuacji najbardziej, bowiem jest obecnie największą jednostką organizacyjną w całej grupie łotewskiego ubezpieczyciela, osiąga coraz lepsze wyniki na krajowym rynku, a ponadto posiada odpowiedni kapitał na wprowadzenie nowych produktów i struktur oraz systemów wspierających sprzedaż – powiedział Artur Stępień, Dyrektor polskiego oddziału BTA Insurance Company SE.

Przed spółką Balcia Insurance SE pojawiły się nowe możliwości, które skutecznie realizowane mogą przyczynić się do jej rozwoju i wzmocnienia pozycji w Polsce i pozostałych krajach europejskich.

Zmiana nazwy BTA Insurance Company SE na Balcia Insurance SE nie spowoduje jakichkolwiek zmian w dotychczasowej działalności zakładu ubezpieczeń w Polsce. Wszelkie umowy i porozumienia zawarte przez BTA Insurance Company SE pozostają ważne, a ich postanowienia będą kontynuowane przez Balcia Insurance SE. Nie zmienią się również numery licencji, dane teleadresowe oraz numery rachunków bankowych.

Partnerem Generalnym Balcia Insurance SE w Polsce, odpowiedzialnym m. in. za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i likwidację szkód, będzie w dalszym ciągu RESO Europa Service Sp. z o. o.

Zmiana nazwy naszego partnera nie wpłynie na model naszej pracy. RESO pozostaje Partnerem Generalnym Balcia Insurance SE w Polsce, który nadal będzie wprowadzał kolejne produkty ubezpieczeniowe, zwiększał sieć sprzedaży, a także skutecznie likwidował szkody. Zmienić się może jednak nasza pozycja w grupie ubezpieczyciela, ponieważ po reorganizacji spółki polski rynek stał się priorytetem w działalności Balcia Insurance SE – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service Sp. z o. o.

Balcia Insurance SE będzie na bieżąco informowała o procesie rejestracji nowej nazwy w Polsce.