RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Bardzo dobre wyniki sprzedażowe w I półroczu 2016 roku 19 września 2016

RESO Europa Service Sp. z o. o. oraz „BTA Insurance Company” SE zanotowały bardzo dobre wyniki sprzedażowe w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku. W porównaniu do I połowy 2015 r., odnotowano dużą dynamikę wzrostu. Zmieniła się również struktura portfela, gdzie znacząco zwiększył się udział ubezpieczeń dobrowolnych – głównie Biznes Pakiet oraz Auto Pakiet.

OC komunikacyjne: dynamika wzrostu i udział w rynku

W ostatnim czasie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przedstawił sprawozdanie za I półrocze 2016 roku. Na podstawie przychodów UFG ze składek wnoszonych przez ubezpieczycieli, Dziennik Ubezpieczeniowy dokonał wyliczeń dotyczących przypisu, jaki uzyskały poszczególne zakłady ubezpieczeniowe ze sprzedaży ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Z wyliczeń tych wynika, że „BTA Insurance Company” SE jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się firm ubezpieczeniowych.

Zgodnie z danymi za I półrocze br. przypis ze sprzedaży ubezpieczenia OC komunikacyjnego zebrany przez BTA wzrósł o 86% i wyniósł 66,51 mln zł (przy 35,79 mln zł w I półroczu 2015 r.).

Jeszcze większa dynamikę wzrostu odnotowano w II kwartale br., gdy BTA zebrała ponad 40 mln zł, czyli o 127% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej – wówczas zebrany przypis wyniósł 17,71 mln zł.

Wraz z lepszą sprzedażą BTA zwiększyła swój udział w rynku ubezpieczenia OC komunikacyjnego, który po pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku wynosi 1,2%, co oznacza wzrost aż o połowę w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku, gdy wyniósł on 0,8%. Z kolei w drugim kwartale br. udział BTA w rynku wyniósł 1,4% (+0,6% r/r).

Powyższe wyniki skomentował Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o., która jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych „BTA Insurance Company” SE w Polsce: W poprzednich latach udział BTA w rynku ubezpieczeń OC komunikacyjnych oscylował w granicach 1%, a dynamika wzrostu sprzedaży była na poziomie +4%. Ostatnie miesiące pokazują, że sprzedaż naszego produktu wzrosła bardzo dynamicznie, przy jednoczesnych podwyżkach cen. Mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się jak najdłużej – powiedział Woźnialis.

Pozostałe produkty również ze zwiększoną sprzedażą

Spośród wszystkich dostępnych w ofercie RESO i BTA produktów, największą dynamiką sprzedaży może pochwalić się Biznes Pakiet. Biznesowe ubezpieczenia majątkowe stanowią coraz większy udział w portfelu spółek. Duży wzrost sprzedaży zanotował również produkt Auto Pakiet, z którego największą dynamikę uzyskały Assistance oraz Auto Casco. Ten pierwszy produkt od stycznia br. jest dostępny z szerokim zakresem w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i maksymalnym. Auto Casco zaś opiera się o konstrukcję all risks, co czyni go szczególnie atrakcyjnym produktem na rynku. Wzrost sprzedaży odnotowano także w przypadku pozostałych produktów, takich jak NNW czy Auto Szyby.