RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Elektroniczny formularz szkody osobowej 14 czerwca 2016

Kilka dni temu na stronie internetowej RESO Europa Service Sp. z o. o. pojawił się elektroniczny formularz zgłoszenia szkody osobowej. Wcześniej zgłoszenie szkody na osobie było możliwe wyłącznie po odręcznym wypełnieniu i złożeniu odpowiednich dokumentów oraz w formie telefonicznej. Dzięki nowej metodzie proces zgłoszenia szkody będzie łatwiejszy, wygodniejszy oraz szybszy.

Dotychczas zgłoszenie szkody na osobie było możliwe wyłącznie w formie telefonicznej lub po wypełnieniu i złożeniu odpowiednich dokumentów. Zarówno w ramach ubezpieczenia OC, jak również NNW można było pobrać ze strony internetowej RESO dokumenty „Zgłoszenie szkody na osobie w przypadku uszczerbku na zdrowiu” oraz „Zgłoszenie szkody na osobie w przypadku śmierci”, które po uprzednim wypełnieniu należało zgłosić do Departamentu Obsługi Klienta RESO.

Obecnie oprócz dwóch powyższych form, poszkodowani będą mogli skorzystać również z elektronicznego formularza zgłoszenia szkody osobowej, który od kilku dni widnieje na stronie internetowej RESO Europa Service. Dzięki nowemu narzędziu Zgłaszający będzie mógł samodzielnie podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. Elektroniczny formularz umożliwi Klientom przeprowadzenie operacji 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu, zaś pracownikom Departamentu Obsługi Klienta oraz Departamentu Likwidacji Szkód RESO usprawni pracę. Zaimplementowane w formularzu rozwiązania pomogą Klientowi wypełnić dokument poprawnie, bez pominięcia żadnych, istotnych dla procesu likwidacji szkód, informacji.

Po wysłaniu zgłoszenia, Klient otrzyma automatycznie informację potwierdzającą przekazanie szkody do rejestracji. Po zarejestrowaniu szkody w systemie, Dep. Obsługi Klienta poinformuje Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia szkody oraz przekaże informacje o numerze rejestracji szkody. W przypadku nieścisłości informacji w formularzu, pracownik Dep. Obsługi Klienta skontaktuje się ze Zgłaszającym szkodę, w celu skorygowania danych. Korzystając z elektronicznego formularza będzie można zgłosić szkodę zarówno z ubezpieczenia OC komunikacyjnej, jak również NNW.

Tak jak zapowiadaliśmy przy aktywowaniu elektronicznego formularza zgłoszenia szkody w pojeździe z tytułu OC i AC, wprowadzamy kolejny formularz, tym razem dotyczący szkód osobowych – powiedziała Ewa Ulikowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta RESO Europa Service. Widząc, jak chętnie jest wykorzystywana elektroniczna forma zgłoszenia szkody w ramach ubezpieczeń OC i AC, sądzimy, że podobnie będzie także przy szkodach osobowych – dodała.

Elektroniczny formularz zgłoszenia szkody osobowej jest kolejnym narzędziem w działalności RESO, który ma usprawnić i ułatwić komunikację oraz wymianę informacji z Klientami. Formularz jest dostępny tutaj.