RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Bronisław Woźnialis Członkiem Rady Nadzorczej Balcia Insurance SE 20 kwietnia 2016

Bronisław Woźnialis został wybrany na Członka Rady Nadzorczej Balcia Insurance SE. Prezes RESO Europa Service dołączył tym samym do najważniejszych struktur łotewskiego zakładu ubezpieczeniowego.

Walne Zgromadzenie Balcia uchwałą z dnia 11 kwietnia 2016 roku powołało Bronisława Woźnialisa na Członka Rady Nadzorczej Balcia Insurance SE. Komisja Finansów i Rynków Kapitałowych (FKTK) na Łotwie – odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego – zatwierdziła tę decyzję w dniu 19 kwietnia br. Od tego dnia Bronisław Woźnialis należy do najważniejszych struktur spółki, która funkcjonuje w 6 krajach: Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii.

Bronisław Woźnialis jest założycielem oraz wieloletnim Prezesem RESO Europa Service Sp. z o. o. Spółka zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, a także likwidacją szkód. Od 2009 roku RESO współpracuje z łotewskim zakładem ubezpieczeniowym Balcia, pełniąc rolę Partnera Generalnego na terenie Polski. W ciągu swojej działalności suwalska Spółka pozyskała i obsłużyła ponad 1,9 mln Klientów, a zebrany przypis wyniósł ponad 0,5 mld złotych. W tym czasie rozwinęła również swoją sieć sprzedaży do ponad 3,5 tys. pośredników ubezpieczeniowych. Obecnie w RESO zatrudnionych jest ponad 100 wykwalifikowanych pracowników, co czyni ją jednym z największych nieprodukcyjnych pracodawców z sektora prywatnego w północno-wschodniej Polsce.

Powołanie Bronisława Woźnialisa do Rady Nadzorczej Balcia jest kolejną zmianą, która pokazuje jak bardzo akcjonariusze łotewskiego ubezpieczyciela doceniają pracę swoich przedstawicieli w Polsce. Przypomnijmy, że wcześniej na stanowisko Prezesa Zarządu Balcia Insurance SE został powołany Lauris Boss, dotychczasowy Dyrektor Oddziału Balcia w Polsce, zaś jego miejsce w polskim Oddziale zajął Artur Stępień – dotychczasowy Zastępca Dyrektora.

Tak decyzję Walnego Zgromadzenia Balcia skomentował nowo powołany Członek Rady Nadzorczej:

Ostatnie zmiany w zarządzie Balcia Insurance SE, jej Oddziale w Polsce, a także zaproszenie mojej osoby do Rady Nadzorczej oznaczają, że właściciele Balcia spostrzegli i docenili pracę polskiego tandemu, ludzi pracujących dla rozwoju biznesu spółki w Polsce – powiedział Bronisław Woźnialis. Doceniono przyjętą przez nas strategię rozwoju, jej realizację oraz to, jak przeprowadziliśmy firmę przez okres szaleńczej wojny cenowej. Wychodzimy z niej z twardym kręgosłupem, z nowymi produktami ubezpieczeniowymi oraz innowacyjnymi systemami informatycznymi, a także z bogatym doświadczeniem, które będziemy mogli wykorzystać nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie – dodał Prezes RESO.