RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Gwarancje ubezpieczeniowe dostępne w ofercie BTA i RESO 17 marca 2016

Gwarancje ubezpieczeniowe to kolejny nowy produkt „BTA Insurance Company” SE, który jest dostępny w ofercie RESO Europa Service. Gwarancje zostały przygotowane w dwóch wariantach: na bazie umowy generalnej oraz na bazie umowy pojedynczej. Produkt powstał z myślą o przedsiębiorstwach oraz osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeniowego do wypłaty określonej w umowie sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta w sytuacji, gdy dłużnik (wnioskodawca gwarancji) nie wykonuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta. Posiadając gwarancje firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych – na przykład na wpłatę wadium przetargowego, a jej kontrahenci mają pewność, że współpracują z wiarygodnym partnerem.

W ramach przyjętych założeń dotyczących dywersyfikacji portfela oraz wejścia BTA na rynek z nowym produktem ubezpieczeń majątkowych – Biznes Pakiet, łotewski zakład ubezpieczeniowy wprowadził również gwarancje ubezpieczeniowe, które są kolejnym produktem dedykowanym dla przedsiębiorstw (spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wdrożenie gwarancji jest odpowiedzią na aktualną sytuację na rynku: Biorąc pod uwagę uruchomienie kolejnego pakietu dotacji unijnych oraz analizując otoczenie rynkowe uznaliśmy, że to odpowiedni czas na wprowadzenie gwarancji ubezpieczeniowych do oferty BTA i RESO – powiedział Artur Stępień, Zastępca Dyrektora „BTA Insurance Company” SE.

Gwarancje mogą być udzielane na bazie umowy generalnej (na podstawie której wydawane są indywidualne gwarancje, tj. zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad lub usterek), a także na bazie umowy pojedynczej (w tym przypadku gwarancje są wydawane jednostkowo). Okres obowiązywania trzech typów gwarancji wynosi 120 dni dla gwarancji zapłaty wadium, 24 miesiące dla gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz 61 miesięcy dla gwarancji usunięcia wad lub usterek.

Nowy produkt jest skierowany przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują przetargi oraz kontrakty na rzecz innych podmiotów. Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z wymaganych form zabezpieczenia wykonania kontraktu, a ponadto pozwala wnioskodawcy na niezamrażanie własnych środków finansowych na dłuższy okres czasu, co relatywnie zwiększa płynność finansową.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze BTA zapewnia szybką odpowiedź w zakresie przedstawionego wniosku (przy skompletowaniu całej wymaganej dokumentacji do oceny, termin na uzyskanie odpowiedzi nie powinien przekroczyć jednego – dwóch dni roboczych), elastyczność w zakresie dostosowania treści gwarancji do potrzeb inwestorów oraz możliwość uzyskania większych limitów na gwarancje.

Wierzymy, że nasz produkt po niedługim czasie zostanie dostrzeżony przez rynek – brokerów i agentów – i stanie się istotną i bezpieczną częścią naszego portfela – dodał Artur Stępień.

„BTA Insurance Company” SE oraz RESO Europa Service nawiązują już kontakty z agentami oraz brokerami zajmującymi się tym produktem. W planach jest zorganizowanie szkoleń sprzedażowych dla partnerów obu firm.