RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Nowy Biznes Pakiet 01 marca 2016

W ramach wdrażanej strategii produktowej i rozwoju obszarów biznesowych, RESO Europa Service wprowadziła do swojej oferty nowy produkt „BTA Insurance Company” SE – Biznes Pakiet. Produkt jest skierowany do klientów instytucjonalnych – przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, jednak dzięki szerokiemu zakresowi i elastyczności może objąć ochroną ubezpieczeniową również Klientów wykraczających poza zwyczajowo przyjęte kryteria.

Przygotowania związane z wprowadzeniem nowego ubezpieczenia na rynek trwały dość długo, jednak efektem prac jest produkt, który zawiera wszystkie najlepsze rozwiązania dostępne dotychczas na polskim rynku dla podmiotów instytucjonalnych: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządowych czy stowarzyszeń.

Prace nad nowym produktem poprzedzone były wnikliwą analizą – z jednej strony potrzeb klienta docelowego i funkcjonujących na rynku rozwiązań produktowych, taryfowych, z drugiej zaś strony rozwiązań proponowanych przez pośredników ubezpieczeniowych, a zwłaszcza brokerów. Mam na myśli programy ubezpieczeniowe czy klauzule dedykowane ściśle określonemu klientowi czy branży, w której działa – mówi Artur Stępień, Zastępca Dyrektora Oddziału BTA w Polsce. Dzięki kompilacji wspomnianych elementów, doświadczeniu osób pracujących nad produktem oraz współpracy z obszarem sprzedaży powstał produkt, który oprócz standardowych, rynkowych rozwiązań, zawiera także liczne „wyróżniki”, wobec czego – jestem o tym głęboko przekonany – może z powodzeniem konkurować na rynku ubezpieczeń MSP – dodał Dyrektor Stępień.

Produkt Biznes Pakiet zawiera wszystkie podstawowe ubezpieczenia oferowane przedsiębiorcom, z możliwością elastycznego ich modyfikowania poprzez wprowadzanie rozwiązań ponadstandardowych w postaci klauzul czy postanowień dodatkowych, adekwatnych do określonego rodzaju działalności. W zakresie ubezpieczenia znajduje się między innymi ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń, od kradzieży z włamaniem i rozboju, ubezpieczenie mienia w transporcie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego. Produkt zawiera również cieszące się coraz większą popularnością ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a także rozbudowaną ofertę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Umowa ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzona o bogaty pakiet usług assistance, które w ostatnim czasie stały się jednym z głównych tematów pytań Klientów.

Obecnie koncentrujemy się na promocji naszego nowego produktu, organizując liczne spotkania z agentami i brokerami – mówi Ireneusz Drzewiecki, Manager Ubezpieczeń Majątkowych RESO Europa Service Sp. z o. o., Partnera Generalnego “BTA Insurance Company” SE Spółka Europejska w Polsce. Już po pierwszych prezentacjach widać, że nasz produkt znajduje uznanie wśród pośredników ubezpieczeniowych, co mnie bardzo cieszy, bo to świetnie wróży naszej współpracy w zakresie jego sprzedaży – dodał Drzewiecki.

Więcej na temat Biznes Pakiet tutaj.