RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Nowy zakres ubezpieczenia Assistance 18 stycznia 2016

Od stycznia RESO Europa Service Sp. z o.o. oferuje swoim klientom rozszerzone ubezpieczenie Assistance, które jest dostępne w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i maksymalnym. Nowy zakres ubezpieczenia ma na celu przede wszystkim zapewnić kompleksową ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych „BTA Insurance Company” SE oraz umożliwić dopasowanie ochrony ubezpieczeniowej do wymagań i oczekiwań Klienta.

Dzięki rozszerzonemu zakresowi Assistance, BTA zapewnia nowe nieszablonowe rozwiązania, jak na przykład holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia do dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego, holowanie przyczepy lekkiej lub kempingowej, jeżeli była ona ciągnięta przez uszkodzony pojazd, a także czynności przygotowujące pojazd do holowania w momencie, gdy ubezpieczony samochód wskutek zaistnienia kolizji drogowej znalazł się w rowie. W takiej sytuacji BTA organizuje i pokrywa koszty usług polegających na wyciągnięciu auta z rowu, umieszczeniu go na drodze, podniesieniu oraz odholowaniu na drogę. Jest to rzadko spotykana na polskim rynku ubezpieczeniowym usługa. Jej obecność w pakiecie usług oferowanych w ramach Assistance sprawia, że produkt jest bardziej atrakcyjny i wyróżnia się na tle rynku. Wszystkie powyższe opcje znajdują się w standardowym zakresie, dostępnym w każdym wariancie.

Ubezpieczenie Assistance jest przeznaczone dla samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia usługi Assistance. Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wariantu ubezpieczenia, objęte są zdarzenia wynikające z wypadku, awarii czy unieruchomienia.

Odpowiednikiem dotychczasowego ubezpieczenia Pomocy Podczas Podróży jest obecny wariant podstawowy Assistance. Został on znacznie ulepszony poprzez zwiększenie sumy ubezpieczenia do 6000 zł oraz rozszerzenie opcji holowania do 100 km do dowolnego miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego. W momencie wystąpienia wypadku w zakresie ubezpieczenia znajduje się również transport Kierowcy i Pasażerów, parking ubezpieczonego pojazdu do 3 dni oraz ponowne holowanie do warsztatu samochodowego w przypadku braku możliwości dokończenia holowania w dniu zdarzenia czy też usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia.

Klientom nieco bardziej wymagającym oferujemy wariant rozszerzony Assistance, gdzie ochroną objęte są takie zdarzenia jak awaria, wypadek czy unieruchomienie wskutek niewłaściwego działania akumulatora, urządzeń przeciwkradzieżowych, pęknięcia lub stłuczenia szyby czołowej, zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz pojazdu bądź też ich uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży. Suma ubezpieczenia wynosi 12000 zł, a w ramach ubezpieczenia Klienci mogą skorzystać z holowania pojazdu do 500 km, holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg oraz przyczepy kempingowej, transportu Kierowcy i Pasażerów, parkingu do 3 dni czy ponownego holowania do warsztatu samochodowego. Ponadto w przypadku wystąpienia wypadku i braku możliwości zakończenia naprawy w dniu zdarzenia, Klienci mogą skorzystać z pojazdu zastępczego do 5 dni.

Zakres terytorialny dwóch pierwszych wariantów obejmuje całą Polskę.

Dla najbardziej wymagających został przygotowany wariant maksymalny, w którym BTA obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terytorium Europy, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji. Suma ubezpieczenia wynosi 40000 zł, a oprócz zakresu z wariantu rozszerzonego Klienci mogą również liczyć na pomoc w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek uszkodzenia stacyjki lub zamka drzwi, braku możliwości zamknięcia pojazdu, utraty powietrza w oponach lub uszkodzeń ogumienia, braku lub zamarznięcia paliwa, nalania zanieczyszczonego lub niewłaściwego paliwa czy awarii świateł pojazdu lub przednich wycieraczek. Granica holowania w wariancie maksymalnym to 800 km. Zapewnia to komfort i poczucie bezpieczeństwa nawet podczas podróży za granicę, gdy w razie potrzeby samochód zostanie dostarczony do Polski lub do innego wskazanego miejsca. Klienci posiadający ubezpieczenie Assistance w wariancie maksymalnym mają możliwość skorzystania z pojazdu zastępczego do 10 dni, zakwaterowania do 3 dób w hotelu trzygwiazdkowym, opcji podróży powrotnej oraz kontynuacji podróży.

Nowy Assistance to zupełnie inna jakość w porównaniu z naszą dotychczasową ofertą. Od początku 2016 roku nasi Klienci mogą dokonać wyboru zakresu ubezpieczenia Assistance zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Każdy, nawet najbardziej wymagający Klient, znajdzie w naszej ofercie odpowiedni dla siebie Assistance – powiedział Andrzej Ruszewski, Manager produktu Auto Pakiet w RESO Europa Service.

Ubezpieczenie Assistance w nowym wydaniu jest dostępne od początku stycznia 2016 roku. Szczegółowy zakres ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Assistance z dnia 22.12.2015 roku.