RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
RESO ulepsza kanały komunikacji 07 sierpnia 2015

W ostatnim czasie RESO Europa Service zmodyfikowała kanały komunikacji. Zmiany zaszły na przełomie lipca i sierpnia. Dzięki nim zarówno sprzedaż produktów ubezpieczeniowych, jak i proces likwidacji szkód, powinny przebiegać jeszcze sprawniej niż dotychczas.

W związku z wprowadzeniem do oferty nowego produktu BTA – Auto Casco, na stronie internetowej RESO pojawiły się nowe formularze do zgłoszenia szkody. Dotychczasowy Formularz Zgłoszenia Szkody w Pojeździe dawał możliwość zgłoszenia szkody tylko w ramach produktu OC. Obecnie, po jego modyfikacji i uzupełnieniu o dodatkowe pytania, umożliwia on również zgłoszenie szkody w ramach produktu AC. Dzięki temu mamy jeden uniwersalny dokument zgłoszenia szkody w pojeździe. Z kolei z uwagi na specyfikację zdarzenia, jakim jest kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, został sporządzony odrębny formularz, który umożliwia zgłoszenie szkody w pojeździe w przypadku kradzieży.

Ponadto na stronie internetowej jest już dostępny Elektroniczny Formularz Zgłoszenia Szkody w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Dzięki niemu poszkodowany będzie mógł samodzielnie podać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do przeprowadzenia procesu likwidacji szkody. W znaczący sposób ułatwi to pracę Departamentowi Obsługi Klienta oraz Departamentowi Likwidacji Szkód, a Klientom umożliwi zgłaszanie szkody bezpośrednio z naszej strony internetowej przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Zaimplementowane w formularzu rozwiązania pomogą Klientowi wypełnić dokument poprawnie, bez pominięcia żadnych, istotnych dla procesu likwidacji szkód, informacji.

Jesteśmy przekonani, że udostępnienie internetowego formularza, jako alternatywnego sposobu zgłaszania szkody, wpłynie korzystnie na wzrost satysfakcji Klientów z procesu obsługi szkody – mówi Anna Szukiłowicz, Dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód RESO Europa Service.

Po wysłaniu zgłoszenia, Klient otrzyma automatycznie informację potwierdzającą przekazanie szkody do rejestracji. Po zarejestrowaniu szkody w systemie, Dep. Obsługi Klienta poinformuje Zgłaszającego wiadomością SMS o przyjęciu zgłoszenia szkody oraz przekaże informacje o numerze rejestracji szkody. W przypadku nieścisłości informacji w formularzu, pracownik Dep. Obsługi Klienta skontaktuje się ze Zgłaszającym szkodę, w celu skorygowania danych.

W ślad za elektronicznym formularzem zgłoszenia szkody w pojeździe z tytułu OC i AC, w planach mamy również stworzenie kolejnych tego typu formularzy, służących do zgłoszenia szkód majątkowych i osobowych – dodała Anna Szukiłowicz.

Zmiany zaszły również w centrali telefonicznej RESO Europa Service. W dniach 5-6 sierpnia br. nastąpiła modernizacja systemu całej centrali.

– W tych dniach kontakt z naszą infolinią był ograniczony. Przepraszamy wszystkich za utrudnienia – powiedziała Ewa Ulikowska, Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta RESO Europa Service.

Dzięki zmianom systemu centrali telefonicznej RESO oraz nowym formularzom zgłoszenia szkody, proces likwidacji szkód, a także kontakt z konsultantami naszej firmy, będą przebiegać jeszcze lepiej i sprawniej.