RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Kontynuując rozwój nasz partner – BTA rozpoczyna reorganizację towarzystwa 29 października 2014

W celu skutecznej realizacji strategii rozszerzenia działalności oraz strukturyzacji zasobów i procesów administracyjnych, zgodnie ze strategicznymi kierunkami biznesu, towarzystwo ubezpieczeniowe BTA Insurance Company SE powiadamia o reorganizacji oraz powołaniu towarzystwa zależnego na Łotwie. Towarzystwo zależne nadal będzie kontynuować świadczenie usług ubezpieczeniowych w krajach bałtyckich (Łotwa, Litwa i Estonia), a istniejące towarzystwo – BTA Insurance Company SE zapewni rozwój biznesu w innych krajach europejskich, w tym w Polsce.

Zasady prowadzonej działalności ubezpieczeniowej BTA w krajach bałtyckich różnią się od zasad prowadzonej działalności w innych krajach europejskich. Założeniem BTA na rynkach krajów bałtyckich jest utrzymanie i wzmocnienie trzeciej pozycji oraz dalsze zapewnienie klientom wysokiej jakości usług ubezpieczeniowych i nowoczesnego serwisu, wykorzystując istniejące kanały sprzedaży. Natomiast w pozostałych krajach europejskich strategia biznesowa BTA koncentruje się na ekspansji geograficznej: badaniu i zdobywaniu nowych rynków, opracowywaniu nowych usług ubezpieczeniowych zgodnie z wymogami rynku w danym kraju i dystrybucji usług przy aktywnej współpracy z pośrednikami ubezpieczeniowymi, którzy stanowią główny kanał sprzedaży ubezpieczeń w Europie. Już na dzień dzisiejszy przypisana składka brutto uzyskana poza krajami bałtyckimi stanowi 31% łącznej składki z działalności ubezpieczeniowej BTA (w Polsce 13%). To oznacza, iż faktyczne procesy biznesowe, funkcje administracyjne i kompetencje BTA są podzielone między rynkiem bałtyckim, a resztą rynków europejskich, które znacznie różnią się legislacją, tradycjami, ryzykami i innymi istotnymi niuansami oraz wymagają dokładniejszej analizy i adaptacji. Dyktuje to konieczność dostosowania struktury i wyznacza nowy etap rozwoju strategicznego BTA. Tak więc BTA rozpoczyna reorganizację towarzystwa, zgodnie z geograficznym podziałem biznesu na kraje bałtyckie i resztę Europy, w tym Polskę.

Bronisław Woźnialis, prezes Zarządu RESO Europa Service Sp. z o.o.:

Zmiany zachodzące w reorganizacji BTA oceniam pozytywnie. Moim zdaniem towarzystwo stanie się jeszcze elastyczniejszym oraz szybciej podejmującym decyzje strategiczne związane z działaniami na rynku polskim. Co równie ważne, przeprowadzana reorganizacja nie powoduje zmian w stosunku do klientów ubezpieczeniowych i partnerów biznesowych. Ponad pięcioletnie doświadczenie współpracy z BTA udowodniło, że wszystkie podejmowane działania przez BTA i sposób ich realizacji, zawsze przyczyniały się do ulepszenia dalszej współpracy, w celu uzyskiwania jeszcze lepszych wyników przez każdą ze stron. Liczę i wierzę, że tym razem będzie podobnie.

Artur Stępień, zastępca dyrektora oddziału BTA w Polsce:

Na tym etapie reorganizacji BTA pokazuje swoje długoterminowe cele, wzmacniając kierunek rozwoju w Środkowej i Zachodniej Europie i wdrażając niezależne strategie biznesowe w każdym regionie i kraju, w zależności od specyfiki danego rynku, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej i bezpieczeństwa. Pomoże nam to w Polsce pracować dynamiczniej i efektywniej, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji, reagując na działania konkurencji, zmiany w ustawodawstwie krajowym oraz potrzeby klientów w Polsce. Z drugiej strony międzynarodowa współpraca i wymiana informacji pomiędzy oddziałami BTA z różnych krajów, pozwoli nam wykorzystać ich zespołowość, doświadczenie i profesjonalizm. W odniesieniu do klientów i partnerów biznesowych (pośredników ubezpieczeniowych), reorganizacja BTA nie powoduje żadnych uciążliwości i dodatkowych obowiązków. Istniejące umowy ubezpieczeniowe z klientami oraz umowy współpracy z partnerami biznesowymi pozostają w mocy i bez zmian. W dalszym ciągu RESO Europa Service Sp. z o.o. w Suwałkach pozostaje generalnym partnerem BTA w Polsce. Obecnie BTA w Polsce kontynuuje pracę nad rozszerzeniem portfela ubezpieczeniowego, wprowadzaniem nowych produktów ubezpieczeniowych, rozwojem kanałów sprzedaży (w tym współpracy z brokerami) oraz budową nowego systemu IT, który w przyszłości wesprze sprzedaż.

Dodatkowe informacje o BTA:

Towarzystwo ubezpieczeniowe BTA zostało założone w 1993 roku na Łotwie. Zaczynając od ubezpieczeń morskiego i lotniczego transportu, BTA szybko uzyskała wszystkie licencje na pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe i sprawdziła się jako uniwersalne towarzystwo ubezpieczeniowe, które jest w stanie zaoferować klientom najszerszy zakres usług ubezpieczeniowych. Od 2002 roku BTA z powodzeniem działa też w innych krajach – w Estonii, Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, początkowo działając na zasadzie swobodnego przepływu świadczenia usług (FOS), a następnie poprzez założone oddziały. Aby korzystać z wszystkich możliwości płynących z przynależności do Unii Europejskiej i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, w lutym 2011 roku BTA przeszła na działalność w formie spółki europejskiej, przyjmując nową nazwę – “BTA Insurance Company” SE.

W ciągu ostatnich pięciu lat BTA znacznie zwiększyła składkę przypisaną brutto. Jeżeli w 2009 roku wynosiła ona 68,1 mln EUR (287 mln PLN), to przewiduje się, że na koniec 2014 roku wyniesie ona 257,5 mln EUR (1 088 mln PLN). Międzynarodowy rozwój BTA potwierdza międzynarodowa firma audytorska „Deloitte”, która w 2013 roku badając TOP 500 największych przedsiębiorstw z Europy Środkowej, umieściła BTA w gronie 50 największych towarzystw ubezpieczeniowych.

Opłacony kapitał zakładowy BTA wynosi 60 109 219 PLN (stan na dzień 27.10.2014). Działalność ubezpieczeniową w Polsce, BTA rozpoczęła w czerwcu 2009 roku na zasadzie swobodnego przepływu świadczenia usług (FOS). Wraz z dynamicznym rozwojem działalności (przypis w Polsce w 2013 roku wyniósł 96 mln PLN), w styczniu 2014 roku BTA otworzyła swój oddział w Polsce.