RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ubezpieczenia turystyczne z ochroną zdarzeń powstałych wskutek epidemii 08 września 2020 15:09

Balcia Insurance SE zmieniła ogólne warunki Ubezpieczenia Cudzoziemców oraz Ubezpieczenia Podróży. Oba produkty zostały dostosowane do aktualnych potrzeb klientów, a ich nowy zakres obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia powstałe wskutek epidemii.

Pandemia COVID-19 pociągnęła za sobą wiele zmian, wpływając także na rynek ubezpieczeń. Korekty wymagały przede wszystkim ubezpieczenia turystyczne, które w zdecydowanej większości w czasach sprzed koronawirusa wyłączały epidemię w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ochrona związana z COVID-19 w Balcia

Dotychczas Ubezpieczenie Cudzoziemców oraz Ubezpieczenie Podróży zawierały wyłączenie ogólne, zgodnie z którym Balcia nie odpowiadała za szkody powstałe wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii. Po licznych sygnałach od agentów, Balcia postanowiła zmodyfikować zakres produktów. Wyłączenie zostało usunięte z nowych warunków ubezpieczeń, co za tym idzie – ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o zdarzenia powstałe wskutek epidemii, w tym koronawirusa.

Ubezpieczenie Podróży obejmuje swym zakresem m. in. koszty leczenia oraz assistance, a także ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy podróży albo przerwania podróży. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium Europy lub całego świata.

Z kolei Ubezpieczenie Cudzoziemców w swoim zakresie ma m. in. ubezpieczenie kosztów leczenia. Produkt jest skierowany do cudzoziemców, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowy zakres dostępny w Panelu Agenta

Wprowadzone zmiany są czymś naturalnym i spodziewanym. W obecnych czasach ubezpieczenia turystyczne powinny swoim zakresem obejmować także ryzyko zachorowania na COVID-19. Tylko w takiej sytuacji oferta będzie zbieżna z realnymi potrzebami naszych klientów – powiedziała Inga Powichrowska, dyrektor departamentu sprzedaży RESO Europa Service Sp. z o. o.

Od 8 września oba produkty ubezpieczeniowe są dostępne z nowym zakresem w Panelu Agenta RESO Europa Service.