RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ubezpieczenia ryzyk w podróży dostępne w Panelu Agenta 01 kwietnia 2019

RESO Europa Service wprowadzi kolejny produkt ubezpieczeniowy do sprzedaży w Panelu Agenta. Od 2 kwietnia w elektronicznym systemie sprzedaży dostępne będzie ubezpieczenie ryzyk w podróży dla wyjeżdżających na terytorium Białorusi oraz Rosji. Dzięki temu wystawienie polisy będzie znacznie szybsze i wygodniejsze.

Ubezpieczenie ryzyk w podróży dla wyjeżdżających na terytorium Białorusi oraz Rosji to dwa spośród trzech ubezpieczeń turystycznych, które w swojej ofercie ma RESO Europa Service. Trzecim produktem jest ubezpieczenie cudzoziemców, które od początku było sprzedawane poprzez Panel Agenta.

Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk w podróży jest zdrowie i życie ubezpieczonego, który wyjechał na terytorium Białorusi lub Rosji. Zakres ubezpieczenia obejmuje skutki zdarzeń, jakie mogą nastąpić podczas podróży: nagłe zachorowanie, zaostrzenie chronicznego zachorowania, nieszczęśliwy wypadek lub śmierć ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia może obowiązywać na okres jednej podróży (czas zaplanowany) lub podczas wielokrotnych podróży (3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy – dotyczy obu krajów – i dodatkowo 24 miesięcy w przypadku Rosji).

Ubezpieczony ma do wyboru dwie sumy ubezpieczenia. Podróżując do Rosji można wybrać sumę 30 tys. euro lub 50 tys. euro, zaś wybierając się na Białoruś – 10 tys. euro lub 20 tys. euro.

Sprzedaż ubezpieczeń turystycznych w Panelu Agenta przyspieszy pracę pośredników ubezpieczeniowych. Nasz system sprzedaży jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Poza tym posiada kilka istotnych udogodnień, takich jak na przykład automatyczne pobranie z baz danych klienta, o ile wcześniej zawierał już umowę ubezpieczenia – powiedział Mateusz Bartosiewicz, starszy specjalista w departamencie sprzedaży RESO Europa Service.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy do elektronicznej sprzedaży w Panelu Agenta zostaną dodane kolejne produkty – m. in. ubezpieczenie gwarancji spełnienia zobowiązań finansowych przewoźników drogowych.