RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Prezes RESO Przewodniczącym Rady Gospodarczej w Suwałkach 17 stycznia 2019

Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service, został powołany do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk i jednocześnie wybrany na Przewodniczącego Rady obecnej kadencji.

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Suwałk jest organem opiniodawczo-doradczym. W jej składzie znajdują się osoby reprezentujące przedsiębiorców i instytucje okołobiznesowe, którym bliski jest rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Suwałk. Rada powoływana jest na okres kadencji Prezydenta Suwałk.

Głównym zadaniem Rady jest zintegrowanie środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. Poza tym Rada inicjuje i wspiera rozwój społeczno-gospodarczy Suwałk, opiniuje działania i rozstrzygnięcia problemów związanych z funkcjonowaniem miasta proponowanych przez Prezydenta, wspiera promocję inwestycyjną Miasta, reprezentuje środowiska suwalskich przedsiębiorców, opiniuje i uzgadnia kierunki działań wynikające z dokumentów strategicznych Miasta Suwałk oraz inicjuje działania mające na celu rozwój i aktywizację suwalskiej przedsiębiorczości.

Nowa kadencja, nowa Rada

Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, zarządzeniem nr 449/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku powołał Radę Gospodarczą na rozpoczętą w 2018 roku kadencję. W składzie gremium znalazło się 14 osób – przede wszystkim przedsiębiorców, ale także prezesów spółek miejskich i wojewódzkich, rektor PWSZ w Suwałkach oraz przedstawiciele samorządów biznesowych w regionie.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 14 stycznia 2019 roku, w głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego Rady i Zastępcę Przewodniczącego Rady.

Bronisław Woźnialis, który w poprzedniej kadencji Prezydenta Miasta Suwałk pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Gospodarczej, został wybrany na nowego Przewodniczącego. Jego Zastępcą została zaś Marta Wiszniewska, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Dziękuję Prezydentowi za zaproszenie mnie do Rady oraz powołanie na Przewodniczącego organu. Przed nami wiele pracy na rzecz rozwoju gospodarczego Suwałk. W składzie Rady znajduje się kilkanaście przedsiębiorczych osób, z których każda ma ciekawe pomysły. Mam nadzieję, że uda się wykorzystać potencjał członków Rady, a miasto będzie nadal tak prężnie się rozwijać – powiedział Bronisław Woźnialis.

Formami działania Rady Gospodarczej są okresowe posiedzenia zwoływane przez Prezydenta lub Przewodniczącego w porozumieniu z Prezydentem Miasta.