RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ubezpieczenie cudzoziemców odpowiedzią na potrzeby rynku 30 listopada 2018

Obecnie w Polsce mamy rekordową ilość zatrudnionych cudzoziemców. W 2017 roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Z myślą o obcokrajowcach przebywających w Polsce RESO Europa Service Sp. z o. o. wprowadziła do swojej oferty nowy produkt Balcia Insurance SE. Ubezpieczenie cudzoziemców swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym oraz NNW.

Praca w Polsce od kilku lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród obcokrajowców. W 2017 roku zarejestrowano dwa razy więcej oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom niż w roku poprzednim. 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe zasady dot. sezonowego zatrudniania cudzoziemców, które znacznie ułatwiły im podjęcie pracy w naszym kraju.

Najczęściej zatrudnianymi obcokrajowcami są Ukraińcy, których dotyczyło 85% wszystkich zezwoleń na pracę w 2017 roku. Z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że możemy spodziewać się napływu 200-300 tysięcy Ukraińców każdego roku. W dalszej kolejności na emigrację zarobkową do Polski decydują się Białorusini, Wietnamczycy, Mołdawianie, Hindusi, Nepalczycy, Turcy, Armeńczycy oraz Chińczycy.

Potrzeba rynku

W związku ze znaczącym napływem obcokrajowców do Polski w ostatnim czasie, RESO Europa Service wprowadziła do swojej oferty nowy produkt – ubezpieczenie cudzoziemców, które swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, OC w życiu prywatnym oraz NNW.

Nasze nowe ubezpieczenie jest odpowiedzią na potrzeby rynku. Wdrożyliśmy ten produkt przede wszystkim ze względu na Ukraińców i Białorusinów. Przybywając do Polski bardzo często decydują się na nasze ubezpieczenie graniczne – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o. Ubezpieczenie cudzoziemców z pewnością zapewni im komfort psychiczny i konkretną pomoc w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia – dodał.

Ubezpieczenie cudzoziemców jest przeznaczone dla osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, które przebywają na terenie Polski. Umowę można zawrzeć na okres jednego dnia do maksymalnie 12 miesięcy w formie ubezpieczenia indywidualnego lub ubezpieczenia grupowego (wówczas wybrany zakres, suma ubezpieczenia/gwarancyjna oraz okres ubezpieczenia są takie same dla wszystkich Ubezpieczonych).

Ubezpieczenie cudzoziemców obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia (KL; dostępne sumy ubezpieczenia: 10.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC; dostępne sumy gwarancyjne: 50.000 PLN, 100.000 PLN) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW; dostępne sumy ubezpieczenia: 10.000 PLN, 20.000 PLN).

W Panelu Agenta, systemie sprzedaży RESO Europa Service, dodano funkcjonalność, dzięki której agenci mają możliwość przygotowania polisy ubezpieczenia cudzoziemców w uproszczony sposób, korzystając z jednego z trzech wariantów. Dwa z nich zawierają maksymalne wartości sumy ubezpieczenia/gwarancyjne bez możliwości ich zmian (tzw. gotowce), natomiast wariant III jest elastyczny i można w nim samodzielnie wybrać wysokość sum ubezpieczenia.