RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ubezpieczenie graniczne w Panelu Agenta 28 września 2018

4 września RESO Europa Service uruchomiła elektroniczną sprzedaż ubezpieczenia granicznego (OCG) w Panelu Agenta. Jednocześnie wprowadziła zakaz używania dotychczasowych ręcznych druków ścisłego zarachowania serii PL/UG49 do zawierania umów ubezpieczenia OCG. Druki ręczne mogą stosować wyłącznie agenci sprzedający polisy na granicy Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą.

Specjalny papier
Polisy potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia OCG wygenerowane za pośrednictwem Panelu Agenta są ważne tylko w przypadku wydrukowania ich na specjalnym kolorowym papierze. Każdy agent może złożyć zamówienie na różowo-zielony papier przeznaczony do OCG wysyłając wiadomość na adres zamowienia@reso.com.pl.

W zamówieniu powinna znaleźć się informacja, kogo agent upoważnia do sprzedaży OCG (i tym samym do kogo trafi papier). Dopiero wówczas wskazane przez agenta loginy otrzymają dostęp do Kalkulatora OCG w Panelu Agenta.

Zwrot ręcznych druków serii PL/UG49
W związku z uruchomieniem sprzedaży polis OCG w Panelu Agenta, wszyscy agenci RESO są zobligowani do zwrócenia dotychczasowych ręcznych druków serii PL/UG49.

Kto może używać dotychczasowych druków?
Od 4 września br. agenci mogą wystawić polisę ubezpieczenia granicznego wyłącznie w Panelu Agenta. Wyjątkiem są pośrednicy, którzy sprzedają polisy na granicy Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą. W agencjach znajdujących się na granicy będzie możliwość sprzedaży ubezpieczeń w dotychczasowej formie na ściśle określonych warunkach, o których poszczególni agenci zostali poinformowani.

Nowa funkcjonalność jest istotną zmianą dla wielu agentów, którzy specjalizują się w sprzedaży ubezpieczeń granicznych. Dzięki niej zostanie uproszczony proces sprzedaży tego ubezpieczenia – system zapisuje dane klienta, co oznacza, że przy wystawianiu kolejnej polisy agenci mogą skorzystać z funkcji pobrania danych z ostatniej polisy i ich automatycznego uzupełnienia w odpowiednich oknach Kalkulatora. Nowa forma sprzedaży OCG jest zgodna z dyrektywami RODO i IDD, a generowane przez nią dokumenty (np. klauzule informacyjne) są dostępne w trzech językach (polskim, rosyjskim i angielskim).

Sprzedaż ubezpieczenia granicznego w Panelu Agenta cieszy się powodzeniem. W ciągu trzech tygodni stale zwiększa się ilość sprzedanych polis, jak również liczba agentów korzystających z nowej funkcjonalności – powiedział Grzegorz Powichrowski, dyrektor pionu rozwoju sieci sprzedaży i partnerów kluczowych RESO Europa Service, który jest odpowiedzialny za wdrożenie OCG w Panelu Agenta.

Ubezpieczenie graniczne to ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami Europejskie Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Andory, Serbii i Szwajcarii. Jest obowiązkowe dla wjeżdżających do jednego z tych krajów i nieposiadających ważnego certyfikatu Zielonej Karty.

Ubezpieczenie graniczne zawierane jest na minimum 30 dni.