RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Rada Agentów RESO 25 maja 2018

W maju swoją działalność rozpoczęła Rada Agentów RESO. Jest to organ składający się z kilkunastu najskuteczniejszych agentów ubezpieczeniowych RESO Europa Service, którego główną działalnością jest doradztwo spółce i reprezentowanie sieci sprzedaży w regularnych spotkaniach pomiędzy agentami a pracownikami RESO. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 maja w Suwałkach. Kadencja członków Rady Agentów trwać będzie przez najbliższe 3 lata.

Dialog z agentami

Rada Agentów RESO powstała w celu zwiększenia komunikacji oraz umocnienia relacji pomiędzy najskuteczniejszymi agentami ubezpieczeniowymi RESO a pracownikami spółki. Do Rady zostali zaproszeni agenci, którzy mogą pochwalić się największym udziałem sprzedaży w reprezentowanym przez siebie regionie sieci sprzedaży RESO. Skład Rady został powołany przez prezesa zarządu RESO, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez kierownika sprzedaży regionu. Kadencja Członka Rady Agentów trwa 3 lata począwszy od dnia pierwszego spotkania Rady.

Władze RESO liczą na to, że regularne spotkania z członkami Rady umożliwią częstszą wymianę spostrzeżeń na temat przebiegu współpracy i spraw organizacyjnych, a także konsultacji w zakresie implementacji nowych przepisów prawa w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, zmian obowiązujących procedur czy modyfikacji dotyczących elektronicznych narzędzi sprzedaży w Panelu Agenta.

Zależy nam na umocnieniu dialogu z naszymi strategicznymi partnerami, których głos dotyczący funkcjonowania RESO jest bardzo istotny – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service Sp. z o. o. Do Rady zaprosiliśmy najskuteczniejszych i najaktywniejszych agentów, którzy dobrze znają nasze produkty, procedury i systemy sprzedaży. Liczymy na to, że ich wiedza i doświadczenie, a także chęć konstruktywnej dyskusji przyczynią się do umocnienia pozycji RESO na polskim rynku ubezpieczeniowym – dodał.

Regularne spotkania

Rada Agentów składa się z kilkunastu agentów, którzy będą cyklicznie i regularnie spotykać się z pracownikami RESO. Każde spotkanie odbywać się będzie na terenie innego regionu sprzedaży RESO.

Inauguracja Rady odbyła się w dniu 18 maja br. w Suwałkach. Podczas spotkania agenci omówili wiele interesujących tematów, a także odwiedzili siedzibę RESO Europa Service w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Innowacyjnej 1.

Najbliższe spotkanie przewidziano w połowie czerwca w województwie warmińsko-mazurskim.