RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Ponad 340 mln zł przypisu w 2017 roku 31 stycznia 2018

Ponad 340 mln zł przypisu zebrała RESO Europa Service w 2017 roku. Jest to najlepszy wynik sprzedażowy w dotychczasowej działalności firmy. Ponadto utrzymana została wysoka dynamika sprzedaży, która w porównaniu do 2016 r. wyniosła 144%.

Rekordowy przypis, wysoka dynamika

Rok 2017 jest drugim z kolei, gdy RESO Europa Service i Balcia Insurance odnotowują wyraźne wzrosty sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. W poprzednich latach zebrany przypis oscylował pomiędzy 84 mln zł a 96 mln zł rocznie. 2016 rok przyniósł ożywienie na polskim rynku ubezpieczeniowym i 236 mln zł przypisu RESO z dynamiką sprzedaży wynoszącą ponad 270%. W 2017 roku padł kolejny rekord – ponad 340 mln zł z dynamiką 144%.

Za nami niezwykle pracowity rok, w którym RESO i Balcia zanotowały rekordowe wyniki. Wzrost jest widoczny zarówno przy sprzedaży produktów obowiązkowych, jak i dobrowolnych – powiedział Bronisław Woźnialis, prezes zarządu RESO Europa Service.

Zdecydowanie największą część portfela nadal stanowi ubezpieczenie OC ppm., na sprzedaży którego RESO uzyskała 291,5 mln zł w 2017 roku (dynamika 141% r/r). Duży wzrost z dynamiką wynoszącą niemal 170% zanotowano przy ubezpieczeniu granicznym: w zeszłym roku RESO zebrała 16,37 mln zł składki na sprzedaży tego produktu, podczas gdy rok wcześniej było to 9,63 mln zł.

Wartość składki z ubezpieczeń dobrowolnych wyniosła 32,1 mln zł w 2017 roku przy 20,9 mln zł w roku poprzednim (dynamika 153%).

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Balcia wystawiła ponad 615 tys. polis dla blisko 850 tys. ryzyk.

Agenci i brokerzy RESO

Niebagatelne znaczenie przy sprzedaży produktów Balcia mieli agenci RESO, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. W ostatnim dniu 2017 roku sieć sprzedaży RESO tworzyło 7,6 tys. agentów i OFWCA, podczas gdy rok wcześniej było to 5,2 tys. pośredników.

Bardzo nas cieszy, że nasza oferta jest coraz popularniejsza wśród pośredników ubezpieczeniowych – widać to zarówno po wzroście naszej sieci sprzedaży, jak i wzroście sprzedaży produktów Balcia u pośredników, z którymi współpracujemy od wielu lat – zakończył Bronisław Woźnialis.

Od dwóch lat RESO stawia na rozwój współpracy z brokerami, czego efektem jest wyraźny wzrost sprzedaży głównie dwóch produktów: Biznes Pakiet i gwarancji ubezpieczeniowych. Na początku 2017 r. spółka powołała w swoich strukturach trzy sekcje: gwarancji ubezpieczeniowych, mienia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych (flotowych), których celem jest udoskonalenie jakości obsługi sprzedaży kluczowych produktów zarówno przez kanał brokerski, jak i agencyjny.

RESO i Balcia zamierzają w dalszym ciągu rozwijać oba kanały dystrybucji i zwiększać swój udział na polskim rynku ubezpieczeniowym. W planach obu spółek na 2018 rok jest m. in. wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych oraz kolejnych projektów i usprawnień w Panelu Agenta, czyli elektronicznym systemie sprzedaży RESO.