RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
RESO uruchamia kalkulator Biznes Pakiet 17 października 2017

Intuicyjny, prosty w obsłudze i dający dużą elastyczność w tworzeniu oferty – taki jest kalkulator Biznes Pakiet, który został dziś uruchomiony w Panelu Agenta. Głównym celem nowego narzędzia systemu sprzedaży RESO Europa Service będzie wygenerowanie kalkulacji i wniosku do polisy Biznes Pakiet oraz – w końcowym etapie wdrożenia – wystawienie polisy. Na początku dostęp do kalkulatora będzie miała pilotażowa grupa wybranych agentów.

Czym jest nowe narzędzie Panelu Agenta?

Kalkulator Biznes Pakiet jest narzędziem pomagającym w ustaleniu składki polisy ubezpieczenia biznesowego. Dzięki niemu agenci będą mogli wygenerować kalkulację oraz wniosek do polisy. Następnie przygotowany wniosek trafi do RESO Europa Service, która po spełnieniu pozostałych warunków wystawi gotową polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia.

Uruchomienie kalkulatora Biznes Pakiet jest kolejnym potwierdzeniem, że produkty ubezpieczenia biznesowego odgrywają coraz większą rolę w działalności RESO Europa Service oraz Balcia Insurance SE. Przypomnijmy, że na początku września w życie weszły odświeżone warunki tego ubezpieczenia.

Kalkulator Biznes Pakiet to kolejny krok naszej spółki do otwarcia się w stronę ubezpieczeń majątkowych – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service. Nowe narzędzie jest szybkie, intuicyjne, a przede wszystkim bardzo proste w użyciu. Zostało skonstruowane w taki sposób, aby nasi agenci mieli ułatwioną komunikację bezpośrednio z pracownikami RESO lub underwriterami Balcia – dodał Prezes RESO.

Udział agentów w przygotowaniu oferty Biznes Pakiet

Dotychczas przygotowanie oferty czy polisy Biznes Pakiet było możliwe tylko poprzez bezpośredni kontakt z centralą RESO Europa Service. Dzięki uruchomieniu kalkulatora w znaczący sposób wzrośnie rola agentów ubezpieczeniowych, którzy będą mieli kluczowy wpływ na ostateczny kształt umowy ubezpieczenia.

Kalkulator Biznes Pakiet daje dużą elastyczność agentom w tworzeniu oferty. Będą oni samodzielnie wpisywać dane do systemu, co pozwoli na szybkie obliczenie składki ubezpieczeniowej lub na bezpośrednie wysłanie wniosku do underwriterów Balcia w celu weryfikacji i indywidualnej oceny ryzyka. Od tego momentu rozpocznie się komunikacja na linii agent-underwriter, której głównym celem będzie skuteczne przygotowanie polisy Biznes Pakiet.

Kolejnym novum w Panelu Agenta, które powinno ułatwić pracę agentom RESO, jest umieszczona w prawym górnym rogu ikonka „Powiadomienia”, która pełni funkcję komunikatora. To właśnie dzięki temu mechanizmowi agent będzie mógł swobodnie komunikować się z pracownikami RESO lub underwriterami Balcia w sprawie przygotowywanej oferty. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia Biznes Pakiet, jak i wszystkich pozostałych produktów dostępnych w Panelu Agenta. Każda zmiana statusu zgłoszenia będzie wyświetlana jako „Powiadomienie” – może to być akceptacja danych wpisanych przez agenta, dokumentacji zdjęciowej do Auto Casco lub Auto Szyb, jak również pytania lub komentarze ze strony underwritera. Agent będzie mógł oczywiście odpowiadać na wszelkie nadsyłane komunikaty.

Biznes Pakiet – przyjazny produkt

Ubezpieczenie Biznes Pakiet od momentu wprowadzenia warunków w lutym 2016 roku charakteryzuje się dużą elastycznością, dzięki której mamy możliwość dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb klientów. W zeszłym miesiącu wprowadzono modyfikację, dokonując ok. 40 zmian w warunkach produktu, które bardziej dostosowały go do oczekiwań klientów.

Po kilkunastu miesiącach funkcjonowania Biznes Pakietu wiedzieliśmy, co należy poprawić. I tak też zrobiliśmy – powiedział Ireneusz Drzewiecki, Manager ubezpieczeń majątkowych RESO Europa Service. Biznes Pakiet ze względu na swoją elastyczność jest bardzo ciekawym ubezpieczeniem dla klientów. Dzięki uruchomieniu kalkulatora stał się on również przyjazny dla naszych agentów. Nowe narzędzie jest szybkie i proste w obsłudze. Znajduje się w nim wiele wskazówek i podpowiedzi przeniesionych z OWU, co ułatwi pracę także tym agentom, którzy jeszcze nie zapoznali się z naszymi warunkami. System pomaga w zrozumieniu Biznes Pakietu – dodał.

Kalkulator Biznes Pakiet w swojej prostocie jest podobny do narzędzi, które już zyskały uznanie wśród agentów, a więc systemów, za pomocą których przygotowywane są oferty Auto Pakiet oraz Dom Pakiet.

Na razie wersja testowa

Na początku przewidziano uruchomienie kalkulatora na kontach wybranych agentów, którzy przez kilkanaście dni będą testować nowe narzędzie Panelu Agenta. Jeśli wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, w listopadzie kalkulator zostanie uruchomiony u pozostałych agentów i OFWCA, czym zakończy się I etap wdrożenia kalkulatora Biznes Pakiet. Docelowo agenci RESO będą mogli samodzielnie wystawiać polisę ubezpieczenia biznesowego.