RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Nowe warunki Biznes Pakietu 01 września 2017

Od 4 września br. w naszej ofercie będą obowiązywać nowe warunki ubezpieczenia Biznes Pakiet. Produkt został udoskonalony i bardziej dostosowany do oczekiwań klientów. Istotne znaczenie w procesie modyfikacji Biznes Pakietu miał głos brokerów i agentów współpracujących z RESO Europa Service.

Biznes Pakiet to ubezpieczenia skierowane do sektora biznesowego oraz instytucjonalnego. W zakresie produktu znajduje się m. in. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń, od kradzieży z włamaniem i rozboju, ubezpieczenie mienia w transporcie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego. Produkt zawiera również ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, a także rozbudowaną ofertę w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dla przedsiębiorcy i jego pracowników. Umowa ubezpieczenia może zostać dodatkowo rozszerzona o pakiet usług assistance.

Wpływ pośredników ubezpieczeniowych

Modyfikacja dotychczasowych warunków ubezpieczenia Biznes Pakiet była spowodowana przede wszystkim zgłaszanymi sugestiami i propozycjami ze strony pośredników ubezpieczeniowych współpracujących z RESO. Brokerzy oraz agenci ubezpieczeniowi, podczas spotkań z przedstawicielami suwalskiej spółki, sygnalizowali potrzebę zmian niektórych zapisów, aby jak najbardziej uatrakcyjnić produkt i przystosować go do aktualnych potrzeb na rynku.

RESO zawsze wsłuchiwała się w głos swoich partnerów i nie inaczej było tym razem – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service. Brokerzy i agenci mają bardzo dobre rozeznanie rynkowe. Doceniamy ich wiedzę, dlatego chętnie korzystamy z różnego typu rozwiązań sugerowanych przez naszych partnerów. Modyfikacja Biznes Pakietu jest tego najlepszym potwierdzeniem – dodał.

Jakie zmiany?

W nowych warunkach Biznes Pakietu dokonano ok. 40 zmian. Do najważniejszych z nich należy m. in. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym, dzięki któremu przedmiotem ubezpieczenia może być również mienie osób trzecich w sytuacji, gdy przewóz dotyczy mienia stanowiącego przedmiot usługi lub mienia zakupionego w placówce handlowej i przewożonego jako ładunek w transporcie drogowym. Ponadto treść OWU wzbogaciły klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia: klauzula M23 Ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności, klauzula M24 Ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców, klauzula M25 Ubezpieczenia zewnętrznych elementów budynku i budowli oraz klauzula M26 Ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

Underwriterzy dokonali również zmian redakcyjnych. Doprecyzowali niektóre zagadnienia, ujednolicając pojęcia z produktem majątkowym Dom Pakiet.

Istotną zmianą w nowych warunkach jest z pewnością zniesienie limitów ograniczających możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia. Dotychczas z produktu Biznes Pakiet mogli skorzystać przedsiębiorcy, osoby fizyczne oraz klienci instytucjonalni, którzy posiadali mienie o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 mln zł oraz w ostatnim roku obrotowym ich przychód netto nie przekroczył 20 mln zł. Po zmianie, która zacznie obowiązywać 4 września 2017 r., nie będzie już tych ograniczeń uniemożliwiających zawarcie umowy ubezpieczenia Biznes Pakiet.