RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Spotkanie z rzeczoznawcami 30 czerwca 2017

Standardy pracy rzeczoznawcy, zmiany w podatku VAT oraz spowodowane nimi modyfikacje w umowach współpracy pomiędzy RESO Europa Service a rzeczoznawcami były głównym tematem szkolenia, które suwalska spółka zorganizowała w dniu 23 czerwca w Hotelu Ossa. W spotkaniu wzięło udział niemal 50 rzeczoznawców z całej Polski.

Szkolenie zostało zorganizowane przez RESO Europa Service we współpracy z Balcia Insurance SE. Jednym z powodów spotkania było omówienie zmian legislacyjnych dotyczących podatku VAT, które wchodzą w życie w dniu 1 lipca 2017 roku. Szkolenie było również doskonałą okazją do prezentacji obu firm, wymiany opinii na temat współpracy RESO z rzeczoznawcami, a także omówienia zmian przepisów oraz wynikających z nich modyfikacji umów współpracy suwalskiej spółki ze swoimi partnerami.

Standardy pracy rzeczoznawcy

Spotkanie rozpoczął Grzegorz Powichrowski od prezentacji RESO Europa Service oraz Balcia Insurance SE. Dzięki temu rzeczoznawcy zapoznali się z historią firm, ich wynikami finansowymi, współpracą Balcia z jej Partnerem Generalnym w Polsce – RESO, a także statystykami dotyczącymi likwidacji szkód. Następnie Piotr Lutyński, Kierownik Działu Wycen Szkód RESO, skrupulatnie omówił procedury i standardy realizacji zleceń przez rzeczoznawców. Uczestnicy szkolenia krok po kroku mogli zapoznać się z procesem likwidacji szkód, który obowiązuje w RESO, począwszy od odebrania zlecenia w systemie, poprzez prowadzenie kontaktu z Klientami, dokonanie oględzin, wykonanie dokumentacji fotograficznej, skończywszy na zebraniu dodatkowych informacji niezbędnych przy finalizacji procesu likwidacji szkody.

Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie. Udało nam się omówić z rzeczoznawcami wszystkie wątpliwe kwestie, na czym zależało obu stronom – powiedział Piotr Lutyński, kierownik działu wycen szkód RESO Europa Service. Cieszę się, że poruszyliśmy tematy bardzo ważne z naszego punktu widzenia, jak na przykład procedury prowadzenia kontaktu z klientami. Poza tym przypomnieliśmy o naszych standardach działania, a także analizowaliśmy tzw. szkody „wątpliwe” czy najczęściej popełniane błędy – dodał Lutyński.

Zmiany w prawie

Druga część szkolenia dotyczyła zmian legislacyjnych, które dotkną wielu podatników z branży wspomagającej usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Dotychczas część usług związanych z czynnościami pomocniczymi do usług ubezpieczeniowych i finansowych była zwolniona z podatku. Od 1 lipca 2017 roku ust. 13 z art. 43 ustawy o VAT przestanie obowiązywać. Oznacza to, że od tego czasu usługi likwidacji szkód na rzecz zakładów ubezpieczeń, usługi assistance, usługi rzeczoznawców i orzeczników medycznych będą opodatkowane 23-procentową stawką VAT.

Szczegóły zmian w prawie omówiła Marta Sarnowska, Dyrektor rachunkowości i finansów Balcia Insurance SE Oddział w Polsce. Uczestnicy spotkania prowadzili dyskusję na temat przyczyn zmian w przepisach podatkowych, konsekwencjach podatkowych dla podmiotów świadczących usługi likwidacji szkód oraz możliwych rozwiązaniach w celu optymalizacji kosztów oraz VAT.

Zmiany w prawie oznaczają konieczność zmodyfikowania zapisów umów współpracy RESO z rzeczoznawcami, co w swoim wystąpieniu zreferował Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.