RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Mamy największą dynamikę sprzedaży! 24 marca 2017

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował wyniki za IV kwartał 2016 roku. Wynika z nich, że bezwzględnie największą dynamikę sprzedaży na polskim rynku w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnego zanotowała Balcia Insurance SE. W porównaniu do IV kwartału 2015 roku dynamika wyniosła 384%, z kolei w perspektywie całego roku 2016 odnotowaliśmy 262-procentową dynamikę w porównaniu do 2015 r.

Polski rynek ubezpieczeniowy zawsze z niecierpliwością wyczekuje na sprawozdania UFG, gdyż są one prawdopodobnie najlepszym źródłem rynkowych statystyk związanych z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz OC rolnika. W swoich sprawozdaniach bowiem UFG publikuje wartości wpłat, które otrzymał od zakładów prowadzących w Polsce działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki, wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń OC komunikacyjnego oraz OC rolnika. Zatem na podstawie przychodów ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG możemy wyliczyć, na jaką wartość poszczególne zakłady sprzedały produkty ubezpieczeniowe OC.

Z danych UFG wynika, że w 2016 r. Balcia Insurance SE sprzedała polisy ubezpieczenia OC komunikacyjnego o łącznej wartości 199,83 mln zł, podczas gdy w 2015 r. zebrany przypis za ten produkt wyniósł 76,17 mln zł. Dynamika sprzedaży wyniosła 262% przy średniej rynkowej 136%.

Jeszcze lepsze wskaźniki procentowe dotyczące sprzedaży OC odnotowano w IV kwartale 2016 roku. Wówczas Balcia zebrała 77,85 mln zł – a zatem więcej niż w całym poprzednim roku – a dynamika sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. wyniosła aż 384% (przy średniej rynkowej 152%). Był to największy wzrost sprzedaży spośród wszystkich zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w Polsce.

Za sprzedaż produktów ubezpieczeniowych Balcia Insurance SE na terenie Polski jest całkowicie odpowiedzialna RESO Europa Service Sp. z o. o.

W 2016 roku odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Udało się nam podwoić swój udział w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnego, a co istotniejsze – równolegle wzmacniamy swoją pozycję w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Sprzedaż Biznes Pakietu rozwija się w zawrotnym tempie, a niebawem wprowadzimy na rynek nowy Dom Pakiet z zakresem na wszystkie ryzyka, co powinno przyczynić się do wzmocnienia pozycji tego produktu – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service.

Dyrektor polskiego Oddziału Balcia Insurance SE podkreśla, że dopełnieniem sukcesu sprzedaży ubezpieczenia OC komunikacyjnego był jeszcze jeden, niezwykle istotny aspekt: Wzrost przypisu udało się osiągnąć jednocześnie przy znaczącym wzroście średniej składki – powiedział Artur Stępień. W 2016 roku średnia składka za OC wzrosła u nas blisko o 50% w porównaniu do 2015 roku, co zasadniczo poprawia rentowność tego produktu.

Dynamika wzrostowa sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Balcia nie dotyczy jednak wyłącznie obowiązkowego OC. Zarówno produkty Auto Casco, Auto Szyby, jak i Biznes Pakiet, Dom Pakiet czy gwarancje ubezpieczeniowe odnotowały wysoki wzrost dynamiki sprzedaży, co jest potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii spółki – dodał Dyrektor Stępień.