RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

« Powrót
Podsumowanie 2016 roku 27 stycznia 2017

Za nami kolejny rok aktywnej działalności RESO Europa Service i Balcia Insurance SE na polskim rynku ubezpieczeniowym. Z pewnością był to bardzo istotny czas w historii obu spółek. RESO rozwinęła się na dużą skalę, znacząco zwiększyła zatrudnienie, a przede wszystkim osiągnęła rekordowe wyniki sprzedażowe. Z kolei zakład ubezpieczeń zmienił nazwę z „BTA Insurance Company” SE na Balcia Insurance SE, a także dokonał kilku ważnych przekształceń strategicznych.

Wyniki sprzedażowe

Rok 2016 okazał się rekordowym w dotychczasowej działalności RESO Europa Service. W poprzednich trzech latach zebrany przypis RESO oscylował pomiędzy 84 mln zł a 96 mln zł rocznie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy RESO zebrała ponad 236 mln zł ze sprzedanych polis, co stanowi ponad 270% przypisu z 2015 roku.

Mamy dużą satysfakcję mogąc przyznać, że 2016 rok był dotychczas najlepszym okresem w działalności zarówno RESO, jak i Balcia Insurance SE. Udało nam się spokojnie przejść przez trudną dla rynku wojnę cenową, wykorzystując ten czas na budowę sieci sprzedaży czy wdrożenie nowych produktów ubezpieczeniowych oraz innowacyjnych systemów IT. Po kilkunastu miesiącach efekty są widoczne gołym okiem – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service.

Rok 2016 RESO rozpoczynała z bazą niemal 3,5 tys. pośredników ubezpieczeniowych, natomiast rok później liczba partnerów spółki wyniosła 5,2 tys. w całej Polsce. Agenci i brokerzy mają ogromny wpływ na poziom sprzedaży produktów Balcia.

Szczególne podziękowania i słowa uznania należą się przede wszystkim współpracującym z nami agentom i brokerom. Mamy szczęście, że trafiamy na prawdziwych profesjonalistów w branży ubezpieczeniowej – dodał Prezes RESO.

Istotne znaczenie w strukturze firmy odgrywa fakt, iż coraz większą część portfela stanowią ubezpieczenia dobrowolne. Bardzo dużą dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowały relatywnie nowe produkty, jak Biznes Pakiet, gwarancje ubezpieczeniowe, Auto Casco czy Assistance komunikacyjny. Dwa pierwsze produkty, skierowane do sektora biznesowego, były skutecznie promowane podczas spotkań z agentami i brokerami, które RESO wspólnie z Balcia zorganizowały we wszystkich dziesięciu regionach sprzedaży. Po tych owocnych spotkaniach widać, że coraz więcej budynków urzędów i instytucji, a także nieruchomości komercyjnych jest ubezpieczonych za pośrednictwem sieci RESO.

Zatrudnienie w RESO

Wraz z lepszymi wynikami finansowymi wzrósł stan zatrudnienia w RESO. W grudniu 2015 r. firma zatrudniała 103 osoby, natomiast rok później – 127 pracowników.

W ciągu roku zatrudnienie w naszej firmie wzrosło o ponad 20%. Wskaźnik ten stanowi o sile przedsiębiorstwa, jednak nie ukrywamy, że wzmocnienie naszych kadr w tak krótkim czasie w Suwałkach było nie lada wyczynem – powiedział Bronisław Woźnialis.

Praca w RESO jest zadaniem ambitnym, wymagającym znajomości skomplikowanego rynku ubezpieczeniowego. Aby przyciągnąć do firmy najlepsze talenty, RESO oferuje swoim pracownikom konkretną ścieżkę kariery oraz liczne pakiety socjalne. – Staramy się dbać o work-life balance naszych pracowników. Każdy ma szansę skorzystania z karnetów na siłownię, kursu tańca czy biletów na koncerty lub spektakle teatralne – powiedział Tomasz Szyszko, starszy specjalista ds. marketingu.

RESO zdaje sobie sprawę również z faktu, że dla wielu osób istotnym czynnikiem motywacyjnym jest wynagrodzenie. Doceniamy wkład pracowników w rozwój firmy, dlatego też Zarząd RESO postanowił w grudniu wypłacić każdemu dodatkowe premie, które łącznie wyniosły ponad 700 tys. zł – dodała Monika Kossakowska, starszy specjalista ds. kadr i płac.

Społeczna odpowiedzialność biznesu RESO

Rok 2016 był dla RESO najaktywniejszym okresem w historii działalności spółki także w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu i działalności sponsoringowej.

RESO była głównym sponsorem podczas ogólnopolskich zawodów „RESO Gala Karate” oraz RESO Wake Cup, a także sponsorem generalnym jednych z najlepiej zorganizowanych zawodów biegowych w północno-wschodniej Polsce – „RESO Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania”.

W styczniu 2016 roku RESO rozpoczęła stałą współpracę sponsoringową z dwoma suwalskimi stowarzyszeniami sportowymi – Salos Suwałki i Akademia 2012, których jednym z celów statutowych jest wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.

Ponadto podczas minionego roku RESO współpracowała z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przy organizacji amatorskiej ligi halowej piłki nożnej – RESO Suwałki Football League, z Suwalskim Ośrodkiem Kultury przy organizacji Jubileuszu 65-lecia ZPiT „Suwalszczyzna” oraz XIII Ogólnopolskich Spotkaniach z Monodramem „O Złotą Podkowę Pegaza” czy z Izbą Przemysłowo-Gospodarczą przy organizacji spotkania świąteczno-noworocznego połączonego z koncertem Golec uOrkiestra.

Zmiany w Balcia Insurance SE

Kluczowe zmiany u łotewskiego partnera RESO rozpoczęły się w kwietniu 2016 roku, gdy Prezesem Zarządu Balcia Insurance SE (wówczas jeszcze „BTA Insurance Company” SE) został dotychczasowy Dyrektor polskiego oddziału zakładu – Lauris Boss. W polskim oddziale na stanowisku Dyrektora zastąpił go ówczesny Zastępca – Artur Stępień. W tym samym czasie Bronisław Woźnialis, Prezes RESO Europa Service, został wybrany na Członka Rady Nadzorczej Balcia Insurance SE.

Miniony rok zapamiętamy pod znakiem rebrandingu i zmiany nazwy spółki. W dniu 2 listopada 2016 r. w Rejestrze Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej została zarejestrowana nowa nazwa łotewskiego zakładu ubezpieczeń – Balcia Insurance SE. W Polsce nowa nazwa obowiązuje od 9 grudnia 2016 r., natomiast wszystkie procedury związane z rebrandingiem zakończą się na początku lutego 2017 roku.

Zmiana nazwy „BTA Insurance Company” SE na Balcia Insurance SE była wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii związanej z reorganizacją spółki oraz sprzedaży portfela łotewskiego, litewskiego i estońskiego. Tym samym polski rynek stał się największą częścią portfela Balcia Insurance SE.