RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Pojazd zastępczy

Uwzględniając oczekiwania poszkodowanych, RESO Europa Service rozpoczęła budowę sieci wypożyczalni samochodów oraz warsztatów naprawczych, w celu zapewnienia klientom możliwości skorzystania z usług najmu pojazdu zastępczego w przypadku likwidacji szkód zgłoszonych z ubezpieczenia OC ppm sprawcy. 

 

Współpracujący z RESO partnerzy z obszaru wynajmu pojazdów zastępczych to ogólnopolskie renomowane wypożyczalnie. 

 

Poszkodowany jest każdorazowo informowany o możliwości wynajmu pojazdu zastępczego w sytuacji, gdy jego samochód posiada uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne poruszanie się pojazdem. Poszkodowany otrzymuje niezbędne warunki wynajmu pojazdu oraz kontakt do wybranej firmy posiadającej swój punkt na terenie miejsca zamieszkania poszkodowanego.

 

Nasi Partnerzy gwarantują wysoki standard obsługi oraz nienaganny stan wynajmowanych pojazdów. Firmy te dysponują punktami obsługi zlokalizowanymi na terenie całego kraju oraz zapewniają bezgotówkową formę rozliczenia usługi najmu.

 

Ogólne zasady dotyczące najmu pojazdów zastępczych

 

Refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC ppm sprawcy szkody może nastąpić, gdy z powodu szkody Poszkodowany nie mógł korzystać ze swojego pojazdu w takim zakresie, w jakim korzystałby z niego, gdyby szkody nie wyrządzono. W przypadku, gdy Poszkodowany wystąpi z roszczeniem związanym z wynajęciem pojazdu zastępczego, roszczenie takie jest rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do okoliczności danej sprawy, rodzaju szkody, tj. częściowa lub całkowita oraz toku likwidacji szkody. Wydatki poniesione na najem powinny być celowe i ekonomicznie uzasadnione. Poszkodowany może wynająć pojazd o zasadniczo podobnej klasie, co pojazd uszkodzony, według cen obowiązujących na danym rynku lokalnym. Zwrot kosztów najmu może mieć miejsce tylko w sytuacji, w której zaspokojenie potrzeb życiowych i konsumpcyjnych Poszkodowanego nie mogło nastąpić w inny racjonalny sposób niż przez najem pojazdu zastępczego.

 

Czas najmu może obejmować:

 

– w przypadku szkody częściowej: czas naprawy uszkodzonego pojazdu,

 

– w przypadku szkody całkowitej: czas niezbędny do zakupu innego pojazdu.

 

W celu ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów wynajmu pojazdu zastępczego niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • umowę, na podstawie której poszkodowany użytkuje pojazd zastępczy,
  • protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu zastępczego (jeśli był sporządzany) z zaznaczeniem jaki był jego przebieg w chwili wydania pojazdu, a jaki w chwili zdania pojazdu,
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu zastępczego,
  • oryginał umowy cesji wierzytelności bądź kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli taką umowę zawarto),
  • oryginał rachunku lub faktury za wynajem pojazdu zastępczego,
  • oświadczenia, czy poszkodowany posiada więcej niż jeden pojazd (w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy udokumentować, że wszystkie pozostałe pojazdy były użytkowane i nie było możliwości korzystania z nich w trakcie naprawy uszkodzonego pojazdu).

W razie konieczności najmu pojazdu zastępczego Poszkodowany powinien powiadomić BALCIA o takim fakcie. Poniżej podajemy dane kontaktowe wypożyczalni współpracujących z BALCIA, posiadających sieć wypożyczalni w całej Polsce (kliknij w logo, aby przejść do strony):

  

99 rent Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 10

01-378 Warszawa

 

Tel.: 22 264 40 10

E-mail: zastępcze@99rent.pl

 

 

 

 

 

PANEK S.A.

Al. Jerozolimskie 195A

02-222 Warszawa

 

Tel.: 505 600 314

E-mail: wynajemoc@panek.eu

 

 

W przypadku nieskorzystania z powyższej oferty BALCIA i udokumentowania poniesienia wyższych kosztów wynajmu w wybranej przez poszkodowanego indywidualnie wypożyczalni, koszty te zostaną zwrócone do poziomu oferty BALCIA według poniższej tabeli, przedstawiającej akceptowalne przez BALCIA stawki maksymalne za dany segment pojazdu (ceny podane w wartości netto):

 

SEGMENT POJAZDU

STAWKA MAX

A

85 zł

B

109 zł

C

129 zł

C+ (kombi Toyota Auris, Toyota Corolla, Opel Astra, Hyundai I30)

130 zł

C PREMIUM (BMW 118I)

190 zł

D

159 zł

D+ (kombi Hyundai I40, Skoda Octavia, Toyota Avensis)

180 zł

E

280 zł

F

355 zł

M VAN (Peugeot Partner, Opel Combo)

179 zł

M7 (7 osobowy)

250 zł

M9 (9 osobowy)

250 zł

R

240 zł

SUV

210 zł

D SUV (VOLVO XC90, BMW X5)

355 zł