Zmiany w strukturach zarządczych Balcia Insurance SE « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
Zmiany w strukturach zarządczych Balcia Insurance SE

W zarządzie Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze dokonano zmian, zgodnie z którymi od 27 lutego 2020 r. prezesem zarządu jest Janis Lucaus. Od 3 marca 2020 r. Artur Stępień nie sprawuje już funkcji dyrektora Oddziału Balcia Insurance SE w Polsce, a jego obowiązki tymczasowo przejmie Lauris Boss, dotychczasowy prezes zarządu Balcia Insurance SE.

Janis Lucaus jest managerem z niemal 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Podczas ostatnich 10 lat pełnił funkcję prezesa zarządu (CEO) wiodącego łotewskiego zakładu ubezpieczeń z sektora ubezpieczeń majątkowych, prowadzącego działalność w krajach bałtyckich, a także na rynkach Europy Zachodniej.

Zgodnie z przyjętymi zmianami w Oddziale Balcia Insurance SE w Polsce, od 3 marca 2020 r. Artur Stępień nie sprawuje funkcji dyrektora Oddziału Balcia Insurance SE w Polsce, a jego obowiązki tymczasowo przejmie Lauris Boss, były prezes zarządu (CEO) Balcia Insurance SE, który będzie kierował Oddziałem dopóki wszystkie zmiany zostaną zatwierdzone.

Lauris Boss to manager z 24-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Od 2011 roku do kwietnia 2016 r. był dyrektorem Oddziału Balcia Insurance SE w Polsce. Od kwietnia 2016 r. do lutego 2020 r. był prezesem zarządu (CEO) Balcia Insurance SE odpowiadającym za rozwój spółki na sześciu największych rynkach ubezpieczeniowych w Europie (Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy) oraz na Litwie i Łotwie.