Zastępstwo prawne « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Zastępstwo prawne

Reprezentujemy interesy ubezpieczycieli przed sądami powszechnymi oraz innymi organami władzy publicznej. Proces postępowania dostosowujemy do indywidualnej strategii ubezpieczycieli. Na bazie zgromadzonych doświadczeń przedkładamy rekomendacje, co do konieczności wprowadzenia zmiany sposobu postępowania, mając na celu maksymalizacje zysków, przy minimalizowaniu kosztów.