RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Ubezpieczenie cudzoziemców

Dla kogo
Dla Cudzoziemców – osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego, przebywających na terenie Polski.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie cudzoziemców swoim zakresem obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia/gwarancyjna

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia: 10.000 EUR, 30.000 EUR, 40.000 EUR, 50.000 EUR,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym: 50.000 PLN, 100.000 PLN,
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 10.000 PLN, 20.000 PLN.

Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie cudzoziemców może zostać zawarte na okres od 1 dnia do 12 miesięcy.

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia

  • ubezpieczenie indywidualne,
  • ubezpieczenie grupowe, przy czym wybrany zakres, suma ubezpieczenia/gwarancyjna, okres ubezpieczenia są takie same dla wszystkich Ubezpieczonych.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia cudzoziemców z dnia 08.08.2018 r.