Podsumowaliśmy rok 2014 « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Posts Tagged "Przydatne informacje"

There are 121 results found

Podsumowaliśmy rok 2014

Rok 2014 na polskim rynku ubezpieczeń był czasem wielu przemian i wyzwań. Widoczny był dumping cen stosowany przez konkurujące ze sobą Zakłady Ubezpieczeń. Jak podała Polska Izba Ubezpieczeń w jednym ze swoich analiz – tylko po I kwartale 2014 roku […]

Co warto wiedzieć o szkodach międzynarodowych

Na szczególną uwagę zasługują szkody o charakterze międzynarodowym czyli takie, które spowodowane są przez obcokrajowców na terytorium Unii Europejskiej lub Polaków poza granicami kraju tzw. wypadki transgraniczne.

Koniec ubezpieczenia – brak wznowienia w przypadku zakupu pojazdu

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku wniosła sporo zmian, i choć dotyczą one wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych – w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę. Warto przypomnieć o ochronie […]

Zmiana adresu lub numeru rejestracyjnego – dopilnuj tego

Zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu wymaga sporządzenia aneksu do umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. W tym celu należy przekazać Ubezpieczycielowi kserokopię nowego dowodu rejestracyjnego, powołując się na numer polisy, której dotyczy zmiana. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną, elektroniczną bądź na pośrednictwem […]