Zwrot składki « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Zwrot składki

1. Kiedy przysługuje zwrot składki w przypadku sprzedaży pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu zwrot składki zostanie wypłacony jeśli nowy właściciel wypowie na piśmie zawartą umowę OC. Zwrot składki będzie przysługiwał za każdy niewykorzystany dzień ochrony ubezpieczeniowej.

 

2. W jaki sposób zostanie wypłacony zwrot składki?

Zwrot składki wypłacany jest:

  • na rachunek bankowy
  • autowypłatą

Dyspozycja zwrotu składki

Wniosek o zwrot składki można przesłać za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres e-mail: zwroty@reso.com.pl
  • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki