Zakup pojazdu « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Zakup pojazdu

1. Kupiłem pojazd z polisą zawartą w Balcia Insurance SE, co kolejno mam zrobić?

Po zakupie pojazdu mogą Państwo korzystać z polisy OC przez cały okres jej trwania lub wypowiedzieć ją w każdym dowolnym momencie, aż do ostatniego dnia jej obowiązywania.

 

2. Chcę korzystać z umowy OC, co mam zrobić, żeby przepisać ją na siebie?

Aby przepisać umowę OC należy przesłać dokumenty, w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki.

 

3. Jakie dokumenty trzeba przesłać w celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki?

W celu sporządzenia aneksu i rekalkulacji składki należy wysłać poniższe dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rekalkulację składki
 • kopia polisy ubezpieczenia OC zawartej w Balcia Insurance SE
 • kopia umowy kupna-sprzedaży
 • zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia wystawione przez poprzedniego ubezpieczyciela/ubezpieczycieli lub UFG
 • kopia dowodu rejestracyjnego
 • kopia prawa jazdy właściciela/współwłaściciela

Wniosek o rekalkulację składki

Dokumenty można przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres e-mail: aneksy@reso.com.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

4. Co to jest rekalkulacja składki?

Rekalkulacja składki jest to ponowne przeliczenie składki polisy OC, którą przeprowadza się od dnia nabycia pojazdu do końca obowiązywania polisy z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających (tj. wieku właściciela-współwłaściciela, ilości szkód wyrządzonych w ostatnim okresie itp.), w ramach obowiązującej taryfy składek.