Wypowiedzenie polisy « RESO Europa Service

  RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

 • Phone: (+48) 87 565 4444
 • Mail: biuro@reso.com.pl
 • Website: www.reso.com.pl
 • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Wypowiedzenie polisy

1. W jaki sposób wypowiedzieć polisę OC po zakupie pojazdu?

W przypadku nabycia pojazdu z ważną polisą OC można ją wypowiedzieć w każdym dowolnym momencie jej trwania, aż do zakończenia okresu jej obowiązywania. W tym celu  można skorzystać z poniższych druków:

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę

Dokument wypowiedzenia można przesłać za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na e-mail: wypowiedzenia@reso.com.pl
 • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

2. Co powinno zawierać wypowiedzenie?

Czytelnie wypełnione wypowiedzenie powinno zawierać:

 • numer polisy, którą wypowiadamy
 • dane osobowe nabywcy/ubezpieczonego
 • dane pojazdu
 • własnoręczny podpis wypowiadającego

 

3. W jaki sposób i gdzie można złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie polisy należy złożyć na piśmie i przesłać listem poleconym na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Wypowiedzenie można też złożyć osobiście u agenta działającego w imieniu firmy bądź w siedzibie RESO.