Sprzedaż pojazdu « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Sprzedaż pojazdu

1. Sprzedałem samochód, co mam zrobić?

Obowiązkiem sprzedającego jest w ciągu 14 dni od daty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży powiadomić zakład ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, przesyłając zawiadomienie o sprzedaży pojazdu lub kopię umowy kupna – sprzedaży.

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej na adres e-mail: umowyks@reso.com.pl
  • poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

 

2. Co mam zrobić w przypadku sprzedaży pojazdu za granicę?

W przypadku sprzedaży pojazdu za granicę należy dopilnować formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu.

W tym celu proszę udać się wraz z nabywcą do wydziału komunikacji (Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego), aby wyrejestrować pojazd i otrzymać decyzję o wycofaniu go z ruchu drogowego.

 

3. Co się stanie w przypadku, gdy nie powiadomię zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu?

W przypadku niepowiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, trzeba będzie ponieść solidarną odpowiedzialność wraz z nabywcą tego pojazdu za zapłatę składki od dnia zbycia pojazdu do momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń.