Rynkowy ubytek wartości « RESO Europa Service

    RESO EUROPA SERVICE Sp. z o.o.

  • Phone: (+48) 87 565 4444
  • Mail: biuro@reso.com.pl
  • Website: www.reso.com.pl
  • Address: ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Rynkowy ubytek wartości

W przypadku szkód likwidowanych z ubezpieczenia OC ppm sprawcy, właściciel pojazdu poszkodowanego ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów tytułem ubytku wartości handlowej pojazdu. Takie dodatkowe roszczenie analizowane jest przez nas automatycznie po zgłoszeniu szkody, a o wyniku danej analizy poszkodowany informowany jest w decyzji.

Uznanie roszczenia w ww. zakresie uzależnione jest od czynników:

– wieku pojazdu,

– wcześniejszych uszkodzeń,

– przeprowadzanych napraw,

– skali aktualnych uszkodzeń.

Profesjonalne wskazówki, dotyczące sposobu weryfikacji roszczenia i ustalania rozmiaru szkody, określa Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku wartości Pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzona 12 lutego 2009 r, uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Samochodowych oraz w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD.